DIENSTE                

Garsie administratiewe dames altyd reg om almal te help vanaf die finansiële kantoor, voorportaal, hoof se sekretaresse wn ons koshuisdames - ons hartklop van Garsies.
 Me N van Zyl

OPVOEDKUNDIGE SENTRUM

Die Akademiese Ondersteuningsdienste van Hoërskool Garsfontein streef daarna om leerders op 'n skolastiese, emosionele, sosiale en maatskaplike vlak te ondersteun. Unieke individuele behoeftes word aangespreek en klem word gelê op selfontwikkeling sodat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan verwesenlik.  Dr. Jeanné Roux, 'n ervare Opvoedkundige Sielkundige, staan aan hoof van die ondersteuningsdienste. Die ander personeellede sluit in Carine Jonker (Opvoedkundige Sielkundige), Yvette Jordaan (Maatskaplike Werker), Johan Louw (Opvoedkundige Sielkundige Intern) en Zahné Bosch (Berader en Leerondersteuner). Die Akademiese Ondersteuningsdienste fokus op die vervulling van elke leerder se individuele behoeftes. Leerondersteuning, insluitend intervensie ten aansien van skolastiese en leerhindernisse sowel as inklusiewe onderwysbehoeftes. Begeleiding ten opsigte van leervaardigheidsontwikkeling, studiemetodes, vakkeuses en loopbaanvoorligting. Ondersteuning ten aansien van emosionele, sosiale, en gedragsuitdagings sowel as krisis- en traumabegeleiding. Ouerbegeleiding sowel as ouertoerusting ten aansien van verantwoordelike ouerskap en die uitbou van gesonde gesinsverhoudings. Voorkomende, ontwikkelings- en geestelike intervensies met leerders binne hul konteks. Terugvoer aan leerders, Maatskaplike ondersteuning en begeleiding. Samewerking met opvoeders en ander professionele lede in 'n multidissiplinêre span (insluitend predikante en jeugwerkers in die omgewing, CMR en ondersteuningsrade, gemeenskapsentrums, die kinderbeskermingseenheid sowel as verwysing na professionele persone buite skoolverband) om leerders en ouers prakties in alle domeine te ondersteun.
Me K Vorster
Me E Keyser
Me J Durand
Me T vd Merwe
 Me M vd Walt
Me I Meyer
Mnr B Lindeque               Me C Jonker           Mnr J Louw                     Dr J Roux                       Me Z Bosch              Me Y Jordaan
Garsie-noodhulpspan het in 2017 weer eens hul beste hulp langs die sportveld verleen. Die span bestaan uit 15 noodhelpers wat almal Vlak 3- opleiding het.  Ons verskaf noodhulp saam met paramedici by alle rugby-, netbal-, hokkie- en sagtebalwedstryde wat by ons skool aangebied word asook by geleenthede soos Garsiespele en Lentedag. Die noodhelpers het onder leiding van mee Van der Nest, Bezuidenhout en Myburgh

NOODHULP

Zerlinda Cockrell, Miné Engelbrecht, Ingrid Kleinschmidt, Nicci Oosthuizen, Chané Meintjes, Chaté van der Merwe, Suné van der Rijst, Ester van Lochem, Rochelle Verster  Me L vd Nest, Nadia Olivier, Megan Vorster, Michaela Oberholzer, Lizettev Wyk, Luan v Zyl, Gerrie v Staden, Leané Vorster, Jean d Plessis, Mieke vd Westhuizen, me T Bezuidenhout

GARSIE CLICKS

Caylin Maritz, Nadine van Rooyen, Annemey Heyns, Neels du Plooy, Almay van der Linde, Ané Joubert, Danisha Stander Larissa Jankowitz, Monique Schnetler, Chaté vd Merwe, Luc Venter, Louis Lourens, mnr N d Plooy, Anli Haywood, Christi Pretorius, Ricia Cellarius, Jenice Heath, Daniëlle Opperman

SEKURITEIT

Mnr E Ludick

Mnr E Kganakga

Mnr J Skhosana

Me E Mafa

Mnr J Mokwane

Mnr W Ralekwe

Mnr O Mashishi

Mee J Lengwhati, S Vilakazi, mnr J Mahlangu, mee M Mgaga, S Mahlangu, L Mahlangu, K Tembane, mnr F Botha (Terreinbestuurder)

Mnre W Tembane, E Ndabadzindi, J Hlatswayo, M Moagi, P Moitsi, M Mahlangu, W Dikomang, G Skosana, A Mashishi

ADMINISTRATIEF

TERREINPERSONEEL

ontwerp - eBantjes

ADMINISTRATIEF

 Me N van Zyl
Me K Vorster
Me E Keyser
Me J Durand
Me T vd Merwe
 Me M vd Walt
Me I Meyer

OPVOEDKUNDIGE SENTRUM

Akademiese Ondersteuningsdienste van Hoërskool Garsfontein streef daarna om leerders op 'n skolastiese, emosionele, sosiale en maatskaplike vlak te ondersteun. Unieke individuele behoeftes word aangesprek en klem word gelê op selfontwik- keling sodat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan verwesenlik.  Dr. Jeanné Roux, 'n ervare Opvoedkundige Sielkundige, staan aan hoof van die ondersteuningsdienste. Die ander personeellede sluit in Carine Jonker (Opvoedkundige Sielkundige), Yvette Jordaan (Maatskaplike Werker), Johan Louw (Opvoedkundige Sielkundige Intern) en Zahné Bosch (Berader en Leerondersteuner). Die Akademiese Ondersteuningsdienste fokus op die vervulling van elke leerder se individuele behoeftes. Leerondersteuning, insluitend intervensie ten aansien van skolastiese en leerhindernisse sowel as inklusiewe onderwysbehoeftes. Begeleiding ten opsigte van leervaardigheidsontwikkeling, studiemetodes, vakkeuses en loopbaanvoorligting. Ondersteuning ten aansien van emosionele, sosiale, en gedragsuitdagings sowel krisis- en traumabegeleiding. Ouerbegeleiding sowel as ouertoerusting ten aansien van verantwoordelike ouerskap en die uitbou van gesonde gesinsverhoudings. Voorkomende, ontwikkelings- en geestelike intervensies met leerders binne hul konteks. Terugvoer aan leerders, Maatskaplike ondersteuning en begeleiding. Samewerking met opvoeders en ander professionele lede in 'n multidissiplinêre span (insluitend predikante en jeugwerkers in die omgewing, CMR en ondersteuningsrade, gemeenskapsentrums, die kinderbeskermingseenheid sowel as verwysing na professionele persone buite skoolverband) om leerders en ouers prakties in alle domeine te ondersteun.
Mnr B Lindeque                                                        
    Dr J Roux
Me C Jonker
      Me Z Bosch 
          Me Y Jordaan

NOODHULP

Garsie-noodhulpspan het in 2017 weer eens hul beste hulp langs die sportveld verleen. Die span bestaan uit 15 noodhelpers wat almal Vlak 3- opleiding het.  Ons verskaf noodhulp saam met paramedici by alle rugby-, netbal-, hokkie- en sagtebalwedstryde wat by ons skool aangebied word asook by geleenthede soos Garsiespele en Lentedag. Die noodhelpers het onder leiding van mee Van der Nest, Bezuidenhout en Myburgh
Zerlinda Cockrell, Miné Engelbrecht, Ingrid Kleinschmidt, Nicci Oosthuizen, Chané Meintjes, Chaté van der Merwe, Suné van der Rijst, Ester van Lochem, Rochelle Verster  Me L vd Nest, Nadia Olivier, Megan Vorster, Michaela Oberholzer, Lizettev Wyk, Luan v Zyl, Gerrie v Staden, Leané Vorster, Jean d Plessis, Mieke vd Westhuizen, me T Bezuidenhout

GARSIE CLICKS

Caylin Maritz, Nadine van Rooyen, Annemey Heyns, Neels du Plooy, Almay van der Linde, Ané Joubert, Danisha Stander Larissa Jankowitz, Monique Schnetler, Chaté vd Merwe, Luc Venter, Louis Lourens, mnr N d Plooy, Anli Haywood, Christi Pretorius, Ricia Cellarius, Jenice Heath, Daniëlle Opperman

SEKURITEIT

Mnr E Ludick

Mnr E Kganakga

Mnr J Skhosana

Me E Mafa

Mnr J Mokwane

Mnr W Ralekwe

Mnr O Mashishi

TERREINPERSONEEL

Mee J Lengwhati, S Vilakazi, mnr J Mahlangu, mee M Mgaga, S Mahlangu,

L Mahlangu, K Tembane, mnr F Botha (Terreinbestuurder)

Mnre W Tembane, E Ndabadzindi, J Hlatswayo, M Moagi, P Moitsi, M

Mahlangu, W Dikomang, G Skosana, A Mashishi

ontwerp eBantjes
GarsieDienste            


Hoërskool Garsfontein