GARSIERAAD

Die skool se missie is onder andere leierskapsontwikkeling om medeleerders en die gemeenskap te dien, maar om ook leierskap op ‘n

persoonlike vlak te ontwikkel. In 2017 is die tradisionele leierskaporganogram uitgebrei tot 'n horisontale en vertikale leierskap-

struktuur wat die tradisionele skoolstruktuur meer doeltreffend maak. Die VLR (Verteenwoordigende Leerderraad) bestaan uit die

Garsieraad asook die VGR (Verteenwoordigende Graderaad). Die VLR het vyf subkomitees wat verantwoordelik is vir ‘n verskeidenheid

skoolaktiwiteite. Die komitees staan bekend as GarsieAktief, GarsieGons, GarsieHart, GarsieTrots en GarsieLewe. Die VGR werk veral in

graad- en voogklasverband, wat tot gevolg het dat die hele skool by projekte betrokke raak. Garsies begin ook in 2017 met ‘n klas-

kapteinstelsel waar ‘n leerder in elke voogklas die geleentheid gaan kry om administratiewe take in die klas te hanteer. ‘n Portuur-

ondersteuningsgroep is ook gestig wat enige behoeftes of maatskaplike probleme identifiseer en aanmeld. Die leerders dra ‘n SOS-

wapentjie en word tans opgelei om die taak met sensitiwiteit te verrig. Nog ‘n leierskapinisiatief is die leierskapforum. Enige leerder

kan aan die forum deelneem om sy of haar lewensvaardighede uit te bou en in ‘n veilige omgewing te evalueer. Daar word baie moeite

gedoen om vaardige Leierskapforum leierfigure by die forum te betrek om leerderpotensiaal te ontwikkel. Daar word ook kursusse in

onder andere noodhulp en selfverdediging aangebied. In ‘n leerder se graad 11-jaar moet hy/sy ‘n gedeelte van die leierskapforum

bywoon om in aanmerking te kom vir die Garsieraad, aangesien daar dan alreeds leierskapontwikkeling plaasgevind het. By Hoërskool

Garsfontein poog ons om aan al 1800 leerders die geleentheid te bied om sy/haar potensiaal as leier raak te sien en te ontwikkel.

Leierskap is ‘n uiters kosbare kommoditeit en dit begin by elke individu se onderwerping en navolging van ons Skepper se voorbeeld as

Leier

HOOFLEIERS

2017 / 18

Wendy Roodt, Danyelle Pienaar, Nadia Lourens, Chandré du Preez, Mienke Diedericks Larissa Jankowitz, Anika Hugo, Lisa-Mari Götz, Ilandri Strydom, Nicole Moloney,  me L du Plessis, Henk du Toit, me M Middel, Mikayla de Bruin, Tammy Schmidt, Monique Klopper, Michelle Fourie, Marlé Labuschagne

Me Helene Pretorius

Voog GarsieRaad

Mnr Wolla Prinsloo

Voog GarsieRaad

Me D v Loggerenberg

Voog VGR

Mnr Sarel Naudé

Voog VGR

HOOFLEIERS KOSHUIS 2017/18

Aldo Landsberg en Jean-Leigh du Toit
Estian Swart, Kirsten Schlebusch,  Rudolph Richter, Alex Bester, Aldo Landsberg, Renaldo Jv Vuuren, Janke Maree, Kristy d Preez, Marise vd Westhuizen, Ané Visser, Nina Breytenbach en An–Mari Hanekom
Renaldo Janse van Vuuren en Janke Maree
Koshuisleiers 2017/18
Keagan Johannes, Ricardo Botha,  Reynecke Shaikh (onderhoofseun) ,  Aldo Landsberg (hoofseun),  Diego Appolis, Jean -Leigh du Toit (hoofdogter), Campwill Willemse, Kemi Maoloane
GarsieLeiers 2017/18
Gr 9 Herman Meier en Lize Prinsloo Stephan Bekker en Leane Faure Gr 10 Stephan Voges en Carmi Wentzel Christiaan Oberholzer en Lara de Beer Gr 11 Dian J van Vuuren en Nadine Coetzer Leon Raubenheimer en Kayla Cronjè
VGR     Graadleiers   Medialeiers    Koorbestuur   Hotelraad

GARSIERAAD

GarsieRaad Dagbestuur 2017/18
ontwerp - eBantjes

LEIERSKAP              

GarsieLeierskap

Die skool se missie is onder andere leierskaps-

ontwikkeling om medeleerders en die gemeen-

skap te dien, maar om ook leierskap op ‘n

persoonlike vlak te ontwikkel. In 2017 is die

tradisionele leierskaporganogram uitgebrei tot

'n horisontale en vertikale leierskapstruktuur

wat die tradisionele skoolstruktuur meer

doeltreffend maak. Die VLR (Verteenwoor-

digende Leerderraad) bestaan uit die Garsie-

raad asook die VGR (Verteenwoordigende

Graderaad). Die VLR het vyf subkomitees wat

verantwoordelik is vir ‘n verskeidenheid skool-

aktiwiteite. Die komitees staan bekend as

GarsieAktief, GarsieGons, GarsieHart, Garsie-

Trots en GarsieLewe. Die VGR werk veral in

graad- en voogklasverband, wat tot gevolg het

dat die hele skool by projekte betrokke raak.

Hoërskool Garsfontein begin ook in 2017 met

‘n klaskapteinstelsel waar ‘n leerder in elke

voog-klas die geleentheid gaan kry om admi-

nistratiewe take in die klas te hanteer. ‘n

Portuurondersteuningsgroep is ook gestig wat

enige behoeftes of maatskaplike probleme

identifiseer en aanmeld. Die leerders dra ‘n

SOS-wapentjie en word tans opgelei om die

taak met sensitiwiteit te verrig. Nog ‘n

leierskapinisiatief is die leierskapforum. Enige

leerder kan aan die forum deelneem om sy of

haar lewensvaardighede uit te bou en in ‘n

veilige omgewing te evalueer. Daar word baie

moeite gedoen om vaardige Leierskapforum

leierfigure by die forum te betrek om leerder-

potensiaal te ontwikkel. Daar word ook

kursusse in onder andere noodhulp en

selfverdediging aangebied. In ‘n leerder se

graad 11-jaar moet hy/sy ‘n gedeelte van die

leierskapforum bywoon om in aanmerking te

kom vir die Garsieraad, aangesien daar dan

alreeds leierskapontwikkeling plaasgevind het.

By Hoërskool Garsfontein poog ons om aan al

1800 leerders die geleentheid te bied om

sy/haar potensiaal as leier raak te sien en

te ontwikkel. Leierskap is ‘n uiters kosbare

kommoditeit en dit begin by elke individu se

onderwerping en navolging van ons Skepper

se voorbeeld as Leier.

GARSIERAAD 

HOOFLEIERS 2017/18

GarsieRaad Dagbestuur 2017/18
Hotelraad
Wendy Roodt, Danyelle Pienaar, Nadia Lourens, Chandré du Preez, Mienke Diedericks Larissa Jankowitz, Anika Hugo, Lisa-Mari Götz, Ilandri Strydom, Nicole Moloney, me L du Plessis, Henk du Toit,  me M Middel, Mikayla de Bruin, Tammy Schmidt, Monique Klopper, Michelle Fourie, Marlé Labuschagne

Me Helene Pretorius

Voog GR

Mnr Wolla Prinsloo

Voog GR
Aldo Landsberg en en Jean-Leigh du Toit
Renaldo Janse van Vuuren en Janke Maree

KOSHUIS HOOFLEIERS 2017/18

Keagan Johannes, Ricardo Botha,  Reynecke Shaikh,  Aldo Landsberg,  Diego Appolis, Jean -Leigh du Toit, Campwill Willemse, Kemi Maoloane
Koshuisleiers 2017/18
VISEPRESIDENTE GarsieAktief - Rudolph Richter en An-Mari Hanekom GarsieTrots - Aldo Landsberg en Kristy du Preez GarsieHart -Alex Bester en Anè Visser GarsieGons - Kirsten Schlebusch en Nina Breytenbach GarsieLewe - Estian Swart en Marise van der Westhuysen

GARSIERAAD

Gr 9 Herman Meier en Lize Prinsloo Stephan Bekker en Leane Faure Gr 10 Stephan Voges en Carmi Wentzel Christiaan Oberholzer en Lara de Beer Gr 11 Dian J van Vuuren en Nadine Coetzer Leon Raubenheimer en Kayla Cronjè
GarsieLeiers 2017/18
VGR 
Graadleiers
Medialeiers
Koorbestuur
Estian Swart, Kirsten Schlebusch,  Rudolph Richter, Alex Bester, Aldo Landsberg, Renaldo Jv Vuuren, Janke Maree, Kristy d Preez, Marise vd Westhuizen, Ané Visser, Nina Breytenbach en An–Mari Hanekom
ontwerp eBantjes


Me D v Loggerenberg

Voog VGR

Mnr Sarel Naudé

Voog VGR

Hoërskool Garsfontein