AKADEMIE                     

Afrikaans Huistaal Engels Huistaal of  Engels Eerste Addisionele Taal Wiskunde  of  Wiskundige Geletterdheid Lewensoriëntering KIES ‘N VERDERE 3 UIT DIE VOLGENDE Besigheidstudie Dramatiese Kunste Ekonomie Fisiese Wetenskap Gasvryheidstudie Geografie Geskiedenis Ingenieursgrafika en -ontwerp Inligtingstegnologie (Delphi) Lewenswetenskap Ontwerpkuns Rekeningkunde Rekenaartoepassingstegnologie Toerisme Visuele Kuns
GRAAD 10,11 en 12 VERPLIGTE VAKKE
Afrikaans Huistaal Engels Eerste Addisionele Taal of  English Huistaal  (slegs gr 9)   Wiskunde E konomiese en Bestuurswetenskappe   Rekeningkunde Bedryfsekonomie Natuurwetenskappe Wetenskap Biologie Sosiale wetenskappe Geografie Geskiedenis Skeppende kunste Lewensoriëntering Tegnologie Rekenaartoepassingstegnologie Robotika Rekeningkunde
· · · · · ·
GRAAD 8 en 9 VERPLIGTE VAKKE
Departement  Afrikaans                     
Poort Skryfkompetisie  Me M Mostert  POORT is die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se jaarlikse skryfkompetisie wat jong skrywers aanmoedig om te dig en te skryf met die oog op verdere publikasie. Skole regoor die land neem hieraan deel en hulle werke word deur onafhanklike beoordelaars beoordeel. Afikaanse Olimpiade Me Lisa Smit Debat  Me Hentie Kruger Afrikaans-Ekspo
Departement  Engels                    
Public Speaking  Me. A Stiff  Public   Speaking   is   one   of   the   most   dreaded   forms   of   communication.      It   is   a   vital   skill   that   has   an   enormous   impact   on   people.   It   can   win   them   over,   it   can motivate the masses and inform the ignorant. Public Speaking is not for the fainthearted. Public Speaking is alive and well at Hoërskool Garsfontein. De Beers English Olympiad  Mnr T  Kok  The   English   Depart   annually   participates   in   the   very   difficult   and   prestigious   De   Beers   English   Olympiad.   In   2017   a   total   of   18   learners   wrote   the   exams   in both Home Language [9] as well as First Additional Language [9]. In these exams creative and language skills are tested. Shakespeare day
Departement  Fisiese Wetenskap                    
Brugbou Graadkompetisie waar bepaal word wie se brug die meeste gewig kan dra.  Wenner se brug weeg167,37kg en kan 65kg dra, sowat  388 keer sy eie gewig. Minquiz Minquiz is ‘n Wetenskapvasvra-kompetisie wat bestaan uit ons topdrie- matriekwetenskapleerders Moldag Robotika  word na-ure aangebied Wetenskap-Olimpiade
Me Marie Mostert Me Suzanne Alers Me Johette Oberholzer
Me Mariana Dippenaar Mnr Eugene Laäs Me D du Plessis Me Hentie Kruger
Me Jeanne Smith Me Nadia Joubert Me Lisa Smith Me M Kieser
Me Heidi Cellarius Me Mauritha Hattingh Me Mercia Prinsloo

Me Willemien Wegner (Departementshoof)

willemien@garsies.co.za

Mnr T  Kok Me Bets Honeyborne Me Michelle Lubbe
Mnr Corné Lindeque Me Anja van Niekerk Me Marishea Schoeman
Me Natalie da Silva Me Heloise Bosman Me Linda van der Nest
Me Lu-zanne Wiid Me Annette Stiff Me Christa Smith

Me Susan Roberts (Departementshoof) 

susanr@garsies.co.za 

Me Gertruida Louw Me Reinette Botha Me Dorene Myburgh Mnr Hannes Swart Mnr A von Vollenhoven Me Elizca Maree
Mnr Damian van Wyk Me Charlene Johnson Me Delene van Loggerenberg Me H Fourie Mnr E Laäs
Departement  Lewenswetenskappe                   

Me Susette Trumpie (Departementshoof) 

susette@garsies.co.za 

Me Tinel van der Walt Me Anthionette du Preez Mnr  Rihann van der Merwe Me Marna Grobler Me M Fischer Expo word in samewerking met die Departement Fisiese Wetenskappe aangebied
Departement   Sosiale Wetenskap 

Me Karien van Helsdingen (Departementshoof) 

karien@garsies.co.za

Mnr Eugene Rossouw Mnr Tobie Holtzhausen Me U Human Mnr Xander Uys Mnr Retief Smith
Departement Wiskunde                   

Mnr Geert Duursema  (Departementshoof) 

geert@garsies.co.za 

Me Estelle van Eeden Me Ansa Breytenbach Me Diana Venter Me Eloise Dirkse van Schalkwyk Me Susan Forssman Me Mari Minnaar Me Suzanne Vermeulen Me Lené Myburgh Me Theresa Pretorius Me Aletha Korkie Me Madelein Wood
Wiskunde Olimpiade Alpha Wiskunde Gr 8 - 12 (na-ure)
Departement Inligtingstegnologie en RTT

Me Mariaan Burger (Departementshoof) 

Mnr Jan-Albert de Kock Me A Human Me Helene Pretorius
Departement  Lewensoriëntering                  

Mnr Wolla Prinsloo (Departementshoof) 

Departement Visuele Kuns en Ontwerp 

Mnr Hattingh Davel (Departementshoof) 

Me Marthie Cloete Me Olga van der Merwe Me Annie van Tonder Me Chrizanne Forssman
Afrikaans Woordfees Hierdie geleentheid word jaarliks gereël vir die verryking van die vak Afrikaans. Leerders moes vanjaar ‘n visuele uitbeelding van ‘n idioom voorstel.  Die wenners van elke graad het ‘n idioomwoordeboek ontvang. Bekende skrywer Marita van der Vyver het haar nuwe boek  - Al wat ek weet - bekendgestel.  Jo Black het as gaskunstenaar opgetree. Die verrigtinge is afgesluit met ‘n ballonvlug, waar duisende ballonne met idiome die lug ingestuur is. Afrikaansdag Redenaars Me Susanne Human   Interne Van Huysteen Orators Radikale (Eksperimenteel) Radikale (Nasionale Interskole) ATKV Redenaars Oppie-tong-af ATKV SpelMarathon Me Marieta Kieser   ATKV EKSPO Me Marieta Kieser

HOOFDE 

Departement Gasvryheidstudie & Toerisme

Me Miempie Middel  (Departementshoof) 

restaurant@garsies.co.za

ontwerp - eBantjes

VAKKE                     

AOO-fase    Gr 8 en 9

Departement EBW

Me Ilze Kritzinger  (Departementshoof)  

Me M van Wyk Me T Bezuidenhout Me A Mentz Me TB Thea Me N Booyse Me C Steytler
Me Linda du Plessis Me Sarita Kruger Me Danel Herselman
Mediasentrum
Die   Mediasentrum   –   ‘n   knus   kuierplek   met   toegang   tot      die   kuberruim,      ongelooflike   karakters   en   onuitputbare   kennis!   Ons   is   een   van   die   bittermin   skole   wat   nog met   ‘n   mediasentrum   kan   spog.      Dat   daar   steeds   ‘n   behoefte   aan   hierdie   fasiliteit   is,   is   duidelik.   Pouses   en   twee   middae   per   week   na   skool   is   daar   ‘n   gesellige   gegons van   leerders   wat   kom   kuier.   Hetsy   om   die   rekenaars   of   fotostaatmasjien   te   gebruik   óf   om   tussen   die   mag   der   menigte   lekkerleesboeke   of   vakliteratuur   te   snuffel. Medialeiers en -personeel is maar al te gewillig om alle besoekers met raad en daad by te staan.   
Uitruilprogram met België
Jaarliks   neem   25   top   akademiese   leerders   in   graad   11   deel   aan   die   uitruilprojek na Oscar Romero College in Dendermonde, België. Gedurende   September   gaan   elke   leerder   vir   10   dae   by   ‘n   student   van   die   Òscar Romero College tuis en beleef die Belgiese lewenswyse vanuit hulle huise. Elke   leerder   is   toegewys   aan   ‘n   Belgiese   student   wat   dan   weer   in   Februarie   van die volgende jaar by “sy/haar” Garsie in Suid-Afrika  kom bly. Behalwe     vir     die     unieke     kulturele     belewenis,     word     kosbare,     lewenslange vriendskapsbande gesmee.  
Me C Viljoen Me R Marais Me M vd Merwe Me S Visser Mnr W Voster

VOO-fase    Gr 10 tot 12

Me Hesta Fourie Me Alexa van Wyk Me M Wood
Mnr Neels du Plooy Mnr Sarel Naudé Mnr Ijan Louw Mnr Corné Viljoen Mnr D van Wyk Me L du Plessis

Me Karina Maré (Departementshoof)  

karina@garsies.co.za

AAO-fase    Gr 8,  9                             
VOO-fase Gr 10 - 12               

Afrikaans Huistaal English Home Language of English First Additional Language Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid Lewensoriëntering KIES ‘N VERDERE 3 UIT DIE VOLGENDE Rekeningkunde Natuurwetenskappe Lewenswetenskap Geografie Besigheidstudie Fisiese Wetenskap Ekonomie Visuele Kuns Dramatiese Kunste Ontwerpkuns Ingenieursgrafika en -ontwerp Inligtingstegnologie (Delphi) Rekenaartoepassingstegnologie Geskiedenis Toerisme Gasvryheidstudie

GRAAD 10,11 en 12

VERPLIGTE VAKKE

Afrikaans Huistaal Engels Eerste Addionele Taal English Huistaal  (slegs gr 9) Wiskunde Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Rekeningkunde Besigheidstudies Natuurwetenskappe Natuur- en Skeikunde Biologie Sosiale wetenskappe Geografie Geskiedenis Skeppende kunste Lewensoriëntering Tegnologie Rekenaarvaardigheid  (slegs gr 9)
· · · · · ·

GRAAD 8 en 9

VERPLIGTE VAKKE

AKADEMIE                   

Afrikaans Woordfees

Hierdie   geleentheid   word   jaarliks   gereël   vir   die   verryking van   die   vak   Afrikaans.   Leerders   moes   vanjaar   ‘n   visuele uitbeelding   van   ‘n   idioom   voorstel.      Die   wenners   van elke   graad   het   ‘n   idioom-woordeboek   ontvang.   Bekende skrywer   Marita   van   der   Vyver   het   haar   nuwe   boek   Al wat    ek    weet    bekend    gestel.        Jo    Black    het    as    gas- kunstenaar   opgetree.   Die   verrigtinge   is   afgesluit   met   ‘n ballonvlug,   waar   duisende   ballonne   met   idiome   die   lug ingestuur is.

Redenaars

Interne Me. Susanne Human  Radikale Radikale (Eksperimenteel) Radikale (Nasionaal)

ATKV SpelMarathon

  Me M Kieser                            Van Huysteen Orators Kans!vatters Redenaars

Poort Skryfkompetisie

Me M Mostert                          POORT   is   die   SA   Akademie   vir   Wetenskap   en   Kuns   se jaarlikse   skryfkompetisie   wat   jong   skrywers   aanmoedig om   te   dig   en   te   skryf   met   die   oog   op   verdere   publikasie. Skole   regoor   die   land   neem   hieraan   deel   en   hulle   werke word deur onafhanklike beoordelaars beoordeel.

Afikaanse Senior Olimpiade

Me Johette Oberholzer             

Afrikaans-Ekspo

Public Speaking 

  Me A Stiff

                             

Public   Speaking   is   one   of   the   most   dreaded   forms   of communication.      It   is   a   vital   skill   that   has   an   enormous impact   on   people.   It   can   win   them   over,   it   can   motivate the   masses   and   inform   the   ignorant.   Public   Speaking   is not   for   the   fainthearted.   Public   Speaking   is   alive   and well at Hoërskool Garsfontein. De Beers English Olympiad   Mnr T Kok The    English    Depart    annually    participates    in    the    very difficult   and   prestigious   De   Beers   English   Olympiad.   In 2017   a   total   of   18   learners   wrote   the   exams   in   both Home   Language   [9]   as   well   as   First   Additional   Language [9].    In    these    exams    creative    and    language    skills    are tested.
Wiskunde Olimpiade
Departement  Fisiese Wetenskap                    
Brugbou Graadkompetisie waar bepaal word wie se brug die meeste gewig kan dra.    Verlede jaar se wenner se brug het 167,37kg geweeg en kan 65kg dra, sowat  388 keer sy eie gewig. Minquiz Minquiz is ‘n Wetenskapvasvra-kompetisie wat bestaan uit ons TOP 3 matriekwetenskapleerders Robotika Moldag Wetenskap-Olimpiade Gauteng Noord-Wetenskap Expo.  22 projekte het in 2017 vir die Expo ingeskryf waaraan 24 leerders deelgeneem het.
Me Susan Roberts (Departementshoof)  Mnr A v Vollenhoven Me Gertruida Louw Me Reinette Botha

 

Departement  Tegnies                  
Mnr Johan de Vaal  (Departementshoof) Mnr Neels du Plooy Mnr Sarel Naudé Mnr Ijan Louw

 

Dept.  Inligtingstegnologie en RTT
Me Mariaan Burger (Departementshoof) Me Jan-Albert de Kock Me A Human Me Helene Pretorius
Departement  Lewensoriëntering                  
Mnr Wolla Prinsloo (Departementshoof) Mnr Damian van Wyk Me Charlene Johnson Me D v Loggerenberg

 

Dept Visuele Kuns en Ontwerp 
Mnr Hattingh Davel (Departementshoof) Me Marthie Cloete Me Olga van der Merwe Me Annie van Tonder Me Chrizanne Forssman
Dept Gasvryheidstudie en Toerisme
Me Miempie Middel (Departementshoof) 
VAKKE
Departement  Afrikaans                     
Me Karina Mare (Departementshoof)
Me W Wegner (Departementshoof)  
Departement  Lewenswetenskappe                   
Me S Trumpie (Departementshoof)  

 

Me Tinel van der Walt Me Anthionette du Preez Mnr  Rihann vd Merwe
Me K van Helsdingen (Departementshoof)  
Mnr Eugene Rossouw Mnr Tobie Holtzhausen Me U Human
Departement Wiskunde                   
Mnr Geert Duursema  (Departementshoof)

 

Me Estelle van Eeden Me Ansa Breytenbach Me Diana Venter Me Eloise Dirkse v Schalkwyk Me Susan Forssman Me Mari Minnaar
Depart  Wiskundige Geletterdheid 
Me Theresa Pretorius (Departementshoof)
Me Hesta Fourie Me Alexa van Wyk
Mnr Retief Smith Mnr Xander Uys
Me Theresa Pretorius Me A Korkie Me M Wood Me Suzanne Vermeulen Me Marinette Scholtz Me Lené Myburgh
Me Hesta Fourie Mnr E Laäs
Me Marna Grobler Me M Fischer
ontwerp - eBantjes
Me Sarita Kruger Me Danel Herselman
Die   Mediasentrum   –   ‘n   knus   kuierplek   met   toegang   tot     die    kuberruim,        ongelooflike    karakters    en    onuitput- bare   kennis!   Ons   is   een   van   die   bittermin   skole   wat nog   met   ‘n   mediasentrum   kan   spog.      Dat   daar   steeds ‘n   behoefte   aan   hierdie   fasiliteit   is,   is   duidelik.   Pouses en   twee   middae   per   week   na   skool   is   daar   ‘n   gesellige gegons    van    leerders    wat    kom    kuier.    Hetsy    om    die rekenaars   of   fotostaatmasjien   te   gebruik   óf   om   tussen die   mag   der   menigte   lekkerleesboeke   of   vakliteratuur te    snuffel.    Medialeiers    en    -personeel    is    maar    al    te gewillig   om   alle   besoekers   met   raad   en   daad   by   te staan.   
Jaarliks   neem   25   top   akademiese   leerders   in   graad   11 deel   aan   die   uitruilprojek   na   Oscar   Romero   College   in Dendermonde,    België.    Gedurende    September    gaan elke   leerder   vir   10   dae   by   ‘n   student   van   die   Òscar Romero   College   tuis   en   beleef   die   Belgiese   lewens- wyse vanuit hulle huise. Elke   leerder   is   toegewys   aan   ‘n   Belgiese   student   wat dan    weer    in    Februarie    van    die    volgende    jaar    by “sy/haar”   Garsie   in   Suid-Afrika      kom   bly.   Behalwe   vir die   unieke   kulturele   belewenis,   word   kosbare,   lewens- lange vriendskapsbande gesmee.  
Mediasentrum 
Uitruilprogram met België
Me Marie Mostert Me Suzanne Alers Me Johette Oberholzer Me D du Plessis Me M Kieser Mnr Eugene Laäs
Me Jeanne Smith Me Nadia Joubert Me Lisa Smith Me Heidi Cellarius Me Mauritha Hattingh Me Mercia Prinsloo
Mnr T Kok Me Bets Honeyborne Me Michelle Lubbe Me Natalie da Silva Me Heloise Bosman Mnr Ruan Calitz Mnr C Lindeque
Me C Smith Me Anja van Niekerk Me Marishea Schoeman Me Lu-zanne Wiid Me Annette Stiff Me Linda van der Nest
Me Dorene Myburgh Mnr Hannes Swart Me  E Maree
Mnr Corné Viljoen Mnr Damian van Wyk Me L du Plessis
Me I Kritzinger  (Departementshoof)
Me Linda du Plessis
Me M van Wyk Me T Bezuidenhout Me A Mentz Me TB Thea Me N Booyse Me C Steytler
Me C Viljoen Me R Marais Me M vd Merwe Me S Visser Mnr W Voster
Mnr Tommy Kok
Me Marie Louw

Hoërskool Garsfontein