Afrikaans Huistaal Engels Huistaal of Engels Eerste Addisionele Taal Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid Lewensoriëntering

KIES ‘N VERDERE 3 UIT DIE VOLGENDE

Besigheidstudie Dramatiese Kunste Ekonomie Fisiese Wetenskap Gasvryheidstudie Geografie Geskiedenis Ingenieursgrafika en -ontwerp Inligtingstegnologie (Delphi) Lewenswetenskap Ontwerpkuns Rekeningkunde Rekenaartoepassingstegnologie Toerisme Visuele Kuns

GRAAD 10,11 en 12

Afrikaans Huistaal Engels Eerste Addisionele Taal of English Huistaal (slegs gr 9) Wiskunde Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Rekeningkunde Bedryfsekonomie Natuurwetenskappe Wetenskap Biologie Sosiale Wetenskappe Geografie Geskiedenis Skeppende kunste Lewensoriëntering Tegnologie Rekenaartoepassingstegnologie Robotika Rekeningkunde

GRAAD 8 en 9

VERPLIGTE VAKKE

Departement Afrikaans

POORT is die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se jaarlikse skryfkompetisie wat jong skrywers aanmoedig om te dig en te skryf met die oog op verdere publikasie. Skole regoor die land neem hieraan deel en hulle werke word deur onafhanklike beoordelaars beoordeel.

Public Speaking

Me H Cellarius Me J de Bruyn Me A Jv Rensburg Me E Venter Me S Alers Me J Oberholster Me D du Plessis Me J Smith Me L Smith
Mnr T Kok Mnr Z Liebenberg Me M Lubbe
Mnr C Lindeque Me A van Niekerk Me M Schoeman
Me N da Silva Me H Bosman Me L van der Nest Me L Wiid
Me K van Wyk Me D van Loggerenberg Mnr J Vermeulen Mnr T Holtzhausen Mnr C Jv Renburg Me O Kirsten Mnr C Jv Vuuren Me C Forssman Mnr Z van Pyper Me R Johnston
Me T van der Walt Me A du Preez Mnr R vd Merwe Me M Grobler Me M Fischer Mnr J Vermeulen

Department Sosiale Wetenskappe

Mnr E Rossouw Mnr T Holtzhausen Me U Human Mnr X Uys Mnr R Smith Me D van Tonder Me J Oberholster Mnr S Lubbe

Departement Wiskunde

Gr 10 - 12 en Alpha Wisk

Me S Forssman Me A Korkie Me L Myburgh Me E van Eeden Mnr A Hollambey Mnr J van Zyl Me S Vermeulen
Deelname aan verskeie kompetisies deur die jaar vir gr 8 -12

Departement Inligtingstegnologie en RTT

Departement Lewensoriëntering

Departement Visuele Kuns en Ontwerp

Me M Cloete Me O van der Merwe Me A van Tonder Me C Forssman
Hierdie geleentheid word jaarliks gereël vir die verryking van die vak Afrikaans.   Alhoewel ons Afrikaansdag nie in 2020 plaasgevind het nie het Me M Mostert ‘n skryfkompetisie geloods met die tema Grendeltyd.  Afrikaansdag

Departement Gasvryheidstudie en Toerisme

VAKKE

Departement EBW

Me M van Wyk Me T Bezuidenhout Me N Booyse Me C Steytler Me C Viljoen Me R Marais Me M vd Merwe Me S Visser Mnr W Vorster
Me L du Plessis Me S Kruger Me D Herselman

Mediasentrum

Die Mediasentrum – ‘n knus kuierplek met toegang tot die kuberruim, ongelooflike karakters en onuitputbare kennis! Ons is een van die bittermin skole wat nog met ‘n mediasentrum kan spog. Dat daar steeds ‘n behoefte aan hierdie fasiliteit is, is duidelik. Pouses en twee middae per week na skool is daar ‘n gesellige gegons van leerders wat kom kuier. Hetsy om die rekenaars of fotostaatmasjien te gebruik óf om tussen die mag der menigte lekkerleesboeke of vakliteratuur te snuffel. Medialeiers en -personeel is maar al te gewillig om alle besoekers met raad en daad by te staan.

Uitruilprogram met België

Jaarliks neem 25 top akademiese leerders in graad 11 deel aan die uitruilprojek na Oscar Romero College in Dendermonde, België. Gedurende September gaan elke leerder vir 10 dae by ‘n student van die Òscar Romero College tuis en beleef die Belgiese lewenswyse vanuit hulle huise. Elke leerder is toegewys aan ‘n Belgiese student wat dan weer in Februarie van die volgende jaar by “sy/haar” Garsie in Suid-Afrika kom bly. Behalwe vir die unieke kulturele belewenis, word kosbare, lewenslange vriendskapsbande gesmee. In 2020 het die Belge ons hier by GarsieLand kom besoek en hul toer het ook ingesluit verskeie toerisme besienswaardighede. Tans net Covid 19 hoop ons om gou terug te keer tot hierdie tradisie.
Mnr S Naudé Mnr I Louw Mnr C Viljoen Me L du Plessis Mnr T Holtzhausen Mnr A van Vollenhoven Mnr C Jv Vuuren
Me M Wood Me A Breytenbach Me E Dirkse van Schalkwyk Me M Minnaar

Gr 8-9 en Wisk Geletterdheid

Departement Fisiese Wetenskap

Dit word namiddae as ‘n buitemuurs aangebied. Daar word robotika gedoen met Lego blokkies en EV3 Mindstormstelle. Jaarliks neem ons deel aan die Vituele Gear kompetisie; Robothon by die Ekspo en die FLL kompetisie van First. Die spanne is ook al uitgenooi om oorsee deel te neem. In 2018 is ‘n span Turkye toe en 2019 was twee spanne uitgenooi na Japan en Australië.

Departement Engels

Afrikaans Woordfees

Me S Alers Interne Van Huysteen Oratorsfees Radikale (Eksperimenteel) Radikale (Nasionale Interskole) ATKV Redenaars Oppie-tong-af

ATKV SpelMarathon

Redenaars

Me M Kieser
Me M Kieser
Me M Hattingh Mnr K Uys Me H Kruger Me M Kieser

Poort Skryfkompetisie

Me J de Bruyn

Afrikaanse Olimpiade

Me L Smit

Digispel-kompetisie

Me L Smit

Debat

Me H Kruger

Afrikaans-Ekspo

Wiskunde Olimpiade

Alpha Wiskunde

Wisk Geletterdheid-olimpiade

Pi-dag

Gr 8 - 12 (na-ure)
Deelname aan die Global Olimpiade vir gr 10 - 12
Me G Louw Me R Botha Me D Myburgh Mnr H Swart Mnr A von Vollenhoven Me C Weingartz Me M Minnaar

ATKV EKSPO

ME K MARÉ

DEPARTEMENTSHOOF

ME W WEGNER

DEPARTEMENTSHOOF
Me C Smith Me E Venter Me A Stiff
Public Speaking is one of the most dreaded forms of communication.  It is a vital  skill that has an enormous impact on people. It can win them over,  it can  motivate the masses and inform the ignorant. Public Speaking is not for the  fainthearted. Public Speaking is alive and well at Hoërskool Garsfontein.

ME S TRUMPIE

DEPARTEMENTSHOOF

ME M MIDDEL

DEPARTEMENTSHOOF

ME K VAN HELSDINGEN

DEPARTEMENTSHOOF

MNR G DUURSEMA

DEPARTEMENTSHOOF

ME T PRETORIUS

DEPARTEMENTSHOOF
ME S ROBERTS DEPARTEMENTSHOOF

MOLDAG

ROBOTIKA

BRUGBOU

Graad kompetisie word gedoen in die tweede termyn. Die wenners neem deel aan die jaarlikse SAICE brugbou kompetisie.

MINQUIZ

Minquiz is ‘n Wetenskapvasvra-kompetisie wat bestaan uit ons topdrie-matriekwetenskapleerders.

SAASTRA OLIMPIADE

Gr 10 - 12

CONQUESTA OLIMPIADE

Die olimpiade is vir die Wetenskappe en ook vir Robotika. In 2018 was Hoërskool Garsfontein die topskool vir die Robotika Olimpiade.

MNR J DE VAAL

DEPARTEMENTSHOOF

ME M BURGER

DEPARTEMENTSHOOF

MNR W PRINSLOO

DEPARTEMENTSHOOF

MNR H DAVEL

DEPARTEMENTSHOOF

ME I KRITZINGER

DEPARTEMENTSHOOF

ME H CELLARIUS

DEPARTEMENTSHOOF
Me C Smith
Jaarliks vier ons Moldag, waar ons graad 6 leerders an buurskole uitnooi om dan 6,02 vm te kom ontbyt eet saam met die Garsies en deel te neem aan ‘n kompetisie vir pret.

Departement Lewenswetenskappe

Me M Holliday

AKADEMIESE HOOF

VERPLIGTE VAKKE

Afrikaans Huistaal Engels Huistaal of Engels Eerste Addisionele Taal Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid Lewensoriëntering KIES ‘N VERDERE 3 UIT DIE VOLGENDE Besigheidstudie Dramatiese Kunste Ekonomie Fisiese Wetenskap Gasvryheidstudie Geografie Geskiedenis Ingenieursgrafika en -ontwerp Inligtingstegnologie (Delphi) Lewenswetenskap Ontwerpkuns Rekeningkunde Rekenaartoepassingstegnologie Toerisme Visuele Kuns

GRAAD 10, 11 en 12 VERPLIGTE VAKKE

Afrikaans Huistaal Engels Eerste Addisionele Taal of English Huistaal (slegs gr 9) Wiskunde Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Rekeningkunde Bedryfsekonomie Natuurwetenskappe Wetenskap Biologie Sosiale Wetenskappe Geografie Geskiedenis Skeppende kunste Lewensoriëntering Tegnologie Rekenaartoepassingstegnologie Robotika Rekeningkunde

GRAAD 8 en 9

VERPLIGTE VAKKE

Dept Afrikaans

POORT is die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se jaarlikse skryfkompetisie wat jong skrywers aanmoedig om te dig en te skryf met die oog op verdere publikasie. Skole regoor die land neem hieraan deel en hulle werke word deur onafhanklike beoordelaars beoordeel.

Public Speaking

Me J Smith Me L Smith
Me H Cellarius Me J de Bruyn Me A Jv Rensburg Me E Venter
Mnr T Kok Mnr Z Liebenberg Me M Lubbe
Me N da Silva Me H Bosman Me L van der Nest Me L Wiid
Me K van Wyk Me D van Loggerenberg Mnr J Vermeulen Mnr T Holtzhausen Mnr C Jv Renburg

Dept Lewenswetenskappe

Me T van der Walt Me A du Preez Mnr R vd Merwe Me M Grobler Me M Fischer Mnr J Vermeulen

Dept Sosiale Wetenskappe

Mnr E Rossouw Mnr T Holtzhausen Me U Human Mnr X Uys

Dept Wiskunde

Me S Forssman Me A Korkie Me L Myburgh Me E van Eeden
Deelname aan verskeie kompetisies deur die jaar vir gr 8 -12

Dept Inligtingstegnologie en RTT

Mnr J de Kock Me A Human

Dept Lewensoriëntering

Dept Visuele Kuns & Ontwerp

Me M Cloete Me C Forssman
Hierdie geleentheid word jaarliks gereël vir die verryking van die vak Afrikaans. Alhoewel ons Afrikaansdag nie in 2020 plaas-gevind het nie het Me M Mostert ‘n skryfkompetisie geloods met die tema Grendeltyd.

Afrikaansdag

Dept Gasvryheidstudie en Toerisme

VAKKE

Dept EBW

Me M van Wyk Me T Bezuidenhout Me N Booyse Me C Steytler
Me L du Plessis Me S Kruger

Mediasentrum

Die Mediasentrum – ‘n knus kuierplek met toegang tot die kuber-ruim, ongelooflike karakters en onuitputbare kennis! Ons is een van die bittermin skole wat nog met ‘n mediasentrum kan spog. Dat daar steeds ‘n behoefte aan hierdie fasiliteit is, is duidelik. Pouses en twee middae per week na skool is daar ‘n gesellige gegons van leerders wat kom kuier. Hetsy om die rekenaars of fotostaatmasjien te gebruik óf om tussen die mag der menigte lekkerleesboeke of vakliteratuur te snuffel. Medialeiers en -personeel is maar al te gewillig om alle besoekers met raad en daad by te staan.

Uitruilprogram met België

Me C Viljoen Me R Marais Me M vd Merwe Me S Visser Mnr W Vorster

Dept Tegnies

Mnr S Naudé Mnr I Louw Mnr C Viljoen Me L du Plessis
Me M Wood Me A Breytenbach Me E Dirkse van Schalkwyk Me M Minnaar
Gr 8-9 en Wiskundige Geletterdheid

Dept Fisiese Wetenskap

MOLDAG

Jaarliks vier ons Moldag, waar ons graad 6 leerders van buur- skole uitnooi om dan 6,02 vm te kom ontbyt eet saam met die Garsies en deel te neem aan ‘n kompetisie vir pret.

ROBOTIKA

Dit word namiddae as ‘n buitemuurs aangebied. Daar word robotika gedoen met Lego blokkies en EV3 Mindstorm stelle. Jaarliks neem ons deel aan die Vituele Gear kompetisie; Robothon by die Ekspo en die FLL kompetisie van First. Die spanne is ook al uitgenooi om oorsee deel te neem. In 2018 is ‘n span Turkye toe en 2019 was twee spanne uitgenooi na Japan en Australië.
Me O Kirsten Mnr C Jv Vuuren Me C Forssman Mnr Z van Pyper Me R Johnston

Dept Engels

Afrikaans Woordfees

Me S Alers Interne Van Huysteen Oratorsfees Radikale (Eksperimenteel) Radikale (Nasionale Interskole) ATKV Redenaars Oppie-tong-af

ATKV SpelMarathon

Redenaars

Me M Kieser

Poort Skryfkompetisie

Me J de Bruyn

Afrikaanse Olimpiade

Me L Smit

Digispel-kompetisie

Me L Smit

Debat

Me H Kruger

Afrikaans-Ekspo

Wiskunde Olimpiade

Alpha Wiskunde

Wisk Geletterdheid-olimpiade

Pi-dag

Gr 8 - 12 (na-ure)
Deelname aan die Global Olimpiade vir gr 10 - 12
The English Depart annually participates in the very difficult and prestigious De Beers English Olympiad. In 2017 a total of 18 learners wrote the exams in both Home Language [9]as well as First Additional Language [9]. In these exams creative and language skills are tested. Shakespeare day

De Beers English Olympiad

Expo word in samewerking met die Dept Fisiese Weten-

skappe aangebied

Me G Louw Me R Botha Me D Myburgh Mnr H Swart
Jaarliks neem 25 top akademiese leerders in graad 11 deel aan die uitruilprojek na Oscar Romero College in Dendermonde, België. Gedurende September gaan elke leerder vir 10 dae by ‘n student van die Òscar Romero College tuis en beleef die Belgiese lewenswyse vanuit hulle huise. Elke leerder is toegewys aan ‘n Belgiese student wat dan weer in Februarie van die volgende jaar by “sy/haar” Garsie in Suid-Afrika kom bly. Behalwe vir die unieke kulturele belewenis, word kosbare, lewenslange vriend- skapsbande gesmee. In 2020 het die Belge ons hier by GarsieLand kom besoek en hul toer het ook ingesluit verskeie toerisme besienswaardighede. Tans net Covid 19 hoop ons om gou terug te keer tot hierdie tradisie.
ME W WEGNER DEPARTEMENTSHOOF ME S TRUMPIE DEPARTEMENTSHOOF ME M MIDDEL DEPARTEMENTSHOOF ME K VAN HELSDINGEN DEPARTEMENTSHOOF MNR G DUURSEMA DEPARTEMENTSHOOF ME S ROBERTS DEPARTEMENTSHOOF ME M BURGER DEPARTEMENTSHOOF MNR H DAVEL DEPARTEMENTSHOOF ME I KRITZINGER DEPARTEMENTSHOOF ME H CELLARIUS DEPARTEMENTSHOOF ME T PRETORIUS DEPARTEMENTSHOOF
Mnr A von Vollenhoven Me C Weingartz Me M Minnaar
Me A van Tonder
Me H Pretorius

ME K MARÉ

DEPARTEMENTSHOOF
susanr@garsies.co.za Me M Hattingh Mnr K Uys Me H Kruger karina@garsies.co.za Me M Kieser Mnr C Lindeque Me A van Niekerk Me M Schoeman     willemien@garsies.co.za restaurant@garsies.co.za Me D Herselman karien@garsies.co.za Mnr R Smith Me D van Tonder  Me J Oberholster Mnr S Lubbe geert@garsies.co.za Mnr A Hollambey Mnr J van Zyl			 Me S Vermeulen theresa@garsies.co.za
Mnr T Holtzhausen Mnr A van Vollenhoven Mnr C Jv Vuuren
MNR J DE VAAL DEPARTEMENTSHOOF johan@garsies.co.za MNR W PRINSLOO DEPARTEMENTSHOOF kultuur@garsies.co.za media@garsies.co.za
Me N da Silva