Graad 8 Graadhoof Me T van der Walt tinel@garsies.co.za Akademiese Hoof Me S Alers susanne@garsies.co.za Graad 9 Graadhoof Me M Wood madelein@garsies.co.za Akademiese Hoof Me L Myburgh lene@garsies.co.za Graad 10 Graadhoof Me G Louw gertruida@garsies.co.za Akademiese Hoof Me S Kruger saritakr@garsies.co.za Graad 11 Graadhoof Me L du Plessis linda@garsies.co.za Akademiese Hoof Me A van Niekerk anja@garsies.co.za Graad 12 Graadhoof Me D v Loggerenberg delene@garsies.co.za Akademiese Hoof Me C Viljoen christa@garsies.co.za

BESTUUR

ontwerp - eBantjes
Mnr L Bantjes Hoof Strategie en Beleidformulering en Bestuursondersteuning hoof@garsies.co.za Me H Pelser Bestuurder Finansies finansies@garsies.co.za Mnr KW Vorster Bestuurshoof Tegnologiese Innovasie en Data Administrasie willie@garsies.co.za Mnr J Maartens Bestuurshoof Leerdersake en Dissipline johanm@garsies.co.za Mnr R Smith Bestuurshoof Sport en Finansies retief@garsies.co.za Mnr G Theunissen Bestuurshoof Werwing, Fasiliteite en Fondsinsamelings gustav@garsies.co.za Mnr T Kok Bestuurshoof Strategiese Dienste tommy@garsies.co.za Mnr E Laäs Bestuurshoof Leerderwelstand en Menslikehulpbronne eugene@garsies.co.za Mnr H Davel Direkteur Kultuur Kultuur, Bemarking en Kommunikasie hattingh@garsies.co.za Me M Holliday Bestuurshoof Onderrig, Leer en Assesering maggie@garsies.co.za
Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik is om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die kern bestuurfunksies van Hoërskool Garsfontein geïmplementeer word.

HOOF

MNR L BANTJES

Graad 8 Graadhoof Akademiese Hoof Graad 9 Graadhoof Akademiese Hoof Graad 10 Graadhoof Akademiese Hoof Graad 11 Graadhoof Akademiese Hoof Graad 12 Graadhoof Akademiese hoof

AKADEMIESE BESTUURSPAN

Mnr L Rheeder VOORSITTER

Adjunkhoof

Mnr W Voster

AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE (Departemenshoof DHO)

GRAADBESTUURSKOMITEE

Mnr L Bantjes Skoolhoof hoof@garsies.co.za Me M Holliday Akademiese hoof maggie@garsies.co.za

SPORTBESTUURSPAN

KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE

Superintendent Mnr E Rossouw koshuis@garsies.co.za Voedseldiens- en Gasvryheidbestuurder Me E Ludorf koshuis2@garsies.co.za

SKOOLAANSOEKE, FINANSIES en ADMINISTRATIEF

Navrae, Aansoeke & Subsidies Me N van Zyl aansoeke@garsies.co.za Finansiële Bestuurder Me H Pelser finansies1@garsies.co.za Finansies Me A de Wet finansies@garsies.co.za Finansies Me R Cummings skoolgeld2@garsies.co.za Finansies Me N Pretorius krediteure@garsies.co.za Geleentheidsbestuurder Me E Reid elisma@garsies.co.za Ontvangs Me K Vorster karen@garsies.co.za Hoof se sekretaresse Me N Peirce nola@garsies.co.za Verpleegster Me E Sutherland estelles@garsies.co.za Laboratorium Me M Van Der Walt marieta@garsies.co.za IT Mnr J du Preez jaquesdp@garsies.co.za IT Mnr G Mabena support@garsies.co.za Sosiale Media, Webtuiste Me E Bantjes elsa@garsies.co.za

AANSOEKE vir ONDERWYSPOSTE

Hoof Mnr L Bantjes vakatures@garsies.co.za
Die Hoof Bestuurspan is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur van Hoërskool Garsfontein. Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word.
KULTUUR
Hoof Mnr T Kok tommy@garsies.co.za Terreinbestuurder Mnr F Botha fanus@garsies.co.za Hoof Sekuriteit Mnr C Theunissen Hss@garsies.co.za
TERREIN EN SEKURITEIT
Me S Forssman
Hoof Dogters aangeleenthede susan@garsies.co.za
Me T van der Walt tinel@garsies.co.za
Me L du Plessis linda@garsies.co.za
Me A van Niekerk anja@garsies.co.za
Me L Myburgh lene@garsies.co.za
Me D van Loggerenberg delene@garsies.co.za
Me C Viljoen christa@garsies.co.za
Sporthoof				Vakant 												 Werwing, Fasiliteite en Fondsinsamelings			Mnr G Theunissen 							gustav@garsies.co.za					 Direkteur Atletiek			Mnr D Saayman								atletiek@garsies.co.za				 Direkteur Rugby			Mnr H Marnitz 								rugby@garsies.co.za	 Direkteur Hokkie (Seuns)		Mnr N Bérichon								seunshokkie@garsies.co.za	 		 Direkteur Hokkie (Dogters)	Me C Johnsson 								dogtershokkie@garsies.co.za		 Direkteur Netbal			Me C Strauss 								netbal@garsies.co.za	 Direkteur Krieket			Mnr E Dorey (tydelik)							krieket@garsies.co.za 	 Kleinsporte				Mnr R Smith 								retief@garsies.co.za Tennis Tennis Muurbal Ontvangs Sportkantoor  	  Mnr A Scholtz								 arno@garsies.co.za  Mnr D Eybers								 tennis@garsies.co.za  Mnr C Lindeque								 clindeque@garsies.co.za  Mnr E Keyser								 erica@garsies.co.za

Adjunkhoof

Mnr R Smith

Hoof

Mnr L Bantjes

DHO Drama, Visuele Kuns, Ontwerp en Skeppende Kuns hattingh@garsies.co.za
Me K Maré DHO Afrikaans karina@garsies.co.za Me W Wegner DHO Engels wilmien@garsies.co.za Mnr G Duursema DHO Wiskunde (Gr. 10 -12) en Alpha Wiskunde geert@garsies.co.za Me T Pretorius DHO Wiskunde (Gr.8 en 9) en Wiskundige Geletterdheid theresa@garsies.co.za Me S Roberts DHO Fisiese Wetenskap susanr@garsies.co.za Me S Trumpie DHO Lewenswetenskap susette@garsies.co.za Me I Kritzinger DHO Ekonomiese en Bestuurswetenskap ilzek@garsies.co.za Me M Middel DHO Gasvryheidstudies en Toerisme restaurant@garsies.co.za Me M Burger DHO Rekenaartoepassing-tegnologie en Inligtingtegnologie mariaan@garsies.co.za Me K v Helsdingen DHO Geskiedenis en Geografie karien@garsies.co.za Mnr W Prinsloo DHO Lewensoriëntering wolla@garsies.co.za Mnr J de Vaal DHO IGO en Tegnologie johan@garsies.co.za Me C Steytler Vakhoof Besigheidstudie carmen@garsies.co.za Mnr H Davel
Mnr H Engelbrecht ONDERVOORSITTER / MENSLIKE HULPBRONNE Mnr C de Villers TESOURIER / FINANSIËLE KOMITEE Mnr L Meyer TEGNOLOGIE EN INLIGTINGSKOMITEE Mnr J du Plessis FASILITEITE EN KOSHUISKOMITEE Mnr M van Tonder SPORTKOMITEE Mnr HP Howatt BEMARKING- EN FONDSWERWINGSKOMITEE Mev L Malan KULTUURKOMITEE Dr C van den Berg LEERDERSAKE Mnr L Scheepers STRATEGIESE DIENSTE KOMITEE

UITVOERENDE BESTUURSPAN

TOPBESTUUR

BEHEERLIGGAAM

Kultuurhoof Mnr H Davel hattingh@garsies.co.za Vakhoof Visuele Kuns Me O van der Merwe olga@garsies.co.za Vakhoof Ontwerp Me A van Tonder annie@garsies.co.za Vakhoof Toneel Me M Cloete martie@garsies.co.za

LEERDERSTEUNDIENSTE

Hoof Leerderwelstand
Maatskaplike Werker
Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik is om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die kern bestuurfunk- sies van Garsies geïmplementeer word.
AKADEMIESE BESTUURSPAN
HOOF - MNR L BANTJES
UITVOERENDE BESTUURSPAN

Adjunkhoof

Mnr W Voster

Adjunkhoof

Mnr R Smith
BESTUURSPAN
BESTUUR

Hoof

Mnr L Bantjes
Mnr L Bantjes Skoolhoof hoof@garsies.co.za Me M Holliday Bestuurshoof : Akademie maggie@garsies.co.za
Mnr L Rheeder VOORSITTER
ontwerp - eBantjes
Me S Forssman susan@garsies.co.za
Hoof Dogtersaangeleenthede
Kultuurhoof Mnr H Davel hattingh@garsies.co.za Vakhoof Visuele Kuns Me O van der Merwe olga@garsies.co.za Vakhoof Ontwerp Me A van Tonder annie@garsies.co.za Vakhoof Toneel Me M Cloete martie@garsies.co.za
KULTUUR
Navrae, Aansoeke & Subsidies Me N van Zyl aansoeke@garsies.co.za Finansiële Bestuurder Me H Pelser finansies1@garsies.co.za Finansies Me A de Wet finansies@garsies.co.za Finansies Me R Cummings skoolgeld2@garsies.co.za Finansies Me N Pretorius krediteure@garsies.co.za Geleentheidsbestuurder Me E Reid elisma@garsies.co.za Ontvangs Me K Vorster karen@garsies.co.za Hoof se sekretaresse Me N Peirce nola@garsies.co.za Verpleegster Me E Sutherland estelles@garsies.co.za Laboratorium Me M Van Der Walt marieta@garsies.co.za IT Mnr J du Preez jaquesdp@garsies.co.za IT Mnr G Mabena support@garsies.co.za Sosiale Media, Webtuiste Me E Bantjes elsa@garsies.co.za
SKOOLAANSOEKE, FINANSIES en ADMINISTRATIEF
AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE

Departementshoof DHO

Akademiesehoof VOO en AOO fase Me M Holliday maggie@garsies.co.za Mnr T Kok Stategiese dienste Me K Mare DHO Afrikaans Me W Wegner DHO Eng Mnr G Duursema DHO Wiskunde (Gr.10 -12) en Alpha Wiskunde Me T Pretorius DHO Wiskunde (Gr.8 en 9) en Wiskundige Geletterdheid Me S Roberts DHO Fisiese Wetenskap Me S Trumpie DHO Lewenswetenskap Me I Kritzinger DHO Ekonomiese en Bestuurswetenskap Me M Middel DHO Gasvryheidstudies en Toerisme Me M Burger DHO Rekenaartoepassing- en Inligtingtegnologie Me K van Helsdingen DHO Geskiedenis en Geografie Mnr W Prinsloo DHO Lewensoriëntering Mnr J de Vaal DGO IGO enTegnologie Mnr H Davel DHO Drama, Visuele Kuns, Ontwerp en Skeppende Kuns Me C Steytler Vakhoof Besigheidstudie
Hoof Dr J Roux jroux@garsies.co.za Leerderwelstand Me R Johnston maatskaplik@garsies.co.za Me A Hattingh anel@garsies.co.za Me M Gerber intern@garsies.co.za Me C Jonker carinejonker@garsies.co.za
Superintendent Mnr E Rossouw koshuis@garsies.co.za Voedseldiens- en Gasvryheidbestuurder Me. Ludorf koshuis2@garsies.co.za
Hoof Mnr L Bantjes vakatures@garsies.co.za
Navrae en Aansoeke Me N van Zyl aansoeke@garsies.co.za
Hoof Mnr T Kok tommy@garsies.co.za Terreinbestuurder Mnr F Botha fanus@garsies.co.za Hoof Sekuriteit Mnr C Theunissen Hss@garsies.co.za
SPORTBESTUURSPAN
Sporthoof (groot en kleinsporte) Vakant
Werwing, Fasiliteite en Fondsinsamelings Mnr G Theunissen gustav@garsies.co.za
Direkteur Rugby Mnr H Marnitz rugby@garsies.co.za
Direkteur Hokkie (seuns) Mnr N Berichon seunshokkie@garsies.co.za
Direkteur Hokkie (dogters) Me C Jonsson dogtershokkie@garsies.co.za
Direkteur Netbal Me C Strauss netbal@garsies.co.za
Direkteur Krieket Mnr E Dorey (tydelik) krieket@garsies.co.za
Direkteur Atletiek Mnr D Saayman atletiek@garsies.co.za
GRAADBESTUURSKOMITEE
LEERDERSTEUNDIENSTE
KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE
SKOOLAANSOEKE
AANSOEK vir ONDERWYSPOS
TERREIN EN SEKURITEIT
BEHEERLIGGAAM
Die hoofbestuurspan is verantwoordelik vir die dag- tot-dag operasionele bestuur. Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word.
Mnr L Bantjes Hoof : Strategie, Beleidformulering en Bestuursondersteuning hoof@garsies.co.za Me H Pelser Finansiële Bestuurder finansies1@garsies.co.za Mnr KW Vorster Adjunkhoof /Bestuurshoof : Tegnologiese Innovasie & Data Administrasie willie@garsies.co.za Mnr J Maartens Bestuurshoof : Leerdersake en Dissipline johanm@garsies.co.za Mnr R Smith Bestuurshoof : Sport en Belanghebberverhoudinge retief@garsies.co.za Mnr G Theunissen Bestuurshoof : Werwing, Fasiliteite en Fondsinsamelings gustav@garsies.co.za Mnr T Kok Bestuurshoof : Strategiese Dienste (Geboue, Sekuriteit en Vervoer) tommy@garsies.co.za Me M Holliday Bestuurshoof : Akademie maggie@garsies.co.za Mnr H Davel Bestuurshoof : Kultuur en Bemarking hattingh@garsies.co.za Mnr E Laäs Bestuurshoof Leerderwelstand en gemeenskapverbintenis eugene@garsies.co.za
Mnr H Engelbrecht ONDERVOORSITTER MENSLIKE HULPBRONNE Mnr C de Villers TESOURIER FINANSIËLE KOMITEE Mnr L Meyer TEGNOLOGIE- EN INLIGTINGSKOMITEE Mnr J du Plessis FASILITEITE- EN KOSHUIS- KOMITEE Mnr M van Tonder SPORTKOMITEE Mnr HP Howatt BEMARKING- EN FONDS- WERWINGSKOMITEE Mev L Malan KULTUURKOMITEE Dr C van den Berg LEERDERSAKE Mnr L Scheepers STRATEGIESE DIENSTE KOMITEE
HOËRSKOOL Garsfontein HOËRSKOOL Garsfontein
Garsfontein HOËRSKOOL HOËRSKOOL Garsfontein