Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die Kern Bestuurfunksies van Hoërskool Garsfontein geïmplementeer word.

UITVOERENDE BESTUURSPAN

(UB)

Adjunkhoof

Willie Voster

Departementshoof

Retief Smith

Adjunkhoof

Neels du Plooy

Mnr. L Bantjes Hoof : Strategie en Beleidformulering Mnr. CM du Plooy Adjunkhoof : Finansies en Groot Kapitaalwerke neels@garsies.co.za Mnr. KW Vorster Bestuurshoof : Tegnologiese Innovasie & Data Administrasie willie@garsies.co.za Mnr. B Lindeque Bestuurshoof : Leerdersake, Dissipline en Koshuisaangeleenthede burger@garsies.co.za Mnr. R Smith Bestuurshoof : Sport en Belanghebberverhoudinge retief@garsies.co.za Mnr. G Theunissen Bestuurshoof : Bemarking, Werwing, Kommunikasie, Fasiliteite en Fondsinsamelings gustav@garsies.co.za Mnr. T Kok Bestuurshoof : Strategiese Dienste (Geboue, Veiligheid & Sekuriteit en Vervoer) tommy@garsies.co.za Me. A Mentz Bestuurshoof : Menslikehulpbronne en Administrasie  alma@garsies.co.za Mnr. C vd Berg Bestuurshoof : Kultuur, Rekordbestuur en Toekennings kultuur@garsies.co.za Mnr. E Laäs Bestuurshoof : Leerderwelstand en Gemeenskapverbintenis eugene@garsies.co.za

BESTUURSPAN

(HBS)

BESTUUR                    

BEHEERLIGGAAM

HOOF

LEON BANTJES

ontwerp - eBantjes
Graad 8  Graadhoof  Me. Alexa Van Wyk Akademiese hoof Me.Sarita Kruger Departementshoofde Me Theresa Pretorius en mnr Wolla Prinsloo Graad 9 Graadhoof   Me. Linda du Plessis Akademiese hoof  Me. Ilze Kritzinger Departementshoofde   Mee.  Miempie Middel en Susan Roberts Graad 10 Graadhoof   Me. Delene van Loggerenberg Akademiese hoof Me. Christa Viljoen Departementshoofde Me. Karina Maree en mnr G Duursema Graad 11 Graadhoof   Me. Annette Stiff Akademiese hoof  Me. Estelle van Eeden Departementshoofde Mee. Susette Trumpie en Mariaan Burger Graad 12 Graadhoof  Me. Susan Forssman  Akademiese hoof  Me. Tinel van der Walt  Departementshoofde Mee. Willemien Wegner en Karien van Helsdingen

AKADEMIESE BESTUURSPAN

Prof DP van der Nest VOORSITTER   Mnr Hennie Engelbrecht ONDERVOORSITTER 
Mnr Leon Rheeder       TESOURIER Me. Fransie du Preez       SEKRETARIS
Adv Nico Raubenheimer Mnr Colin de Villiers   Mnr Louis Scheepers Mnr Dawie Oberholzer       Mnr Jurg Steyn Mnr Morne Jacobs     

Hoof

Leon Bantjes

Mnr. T Kok  Akademiesehoof AOO fase Me.  K Mare  DHO Afrikaans Me.  W Wegner DHO Engels Mnr. G Duursema DHO Wiskunde (Gr.9 -12) & Alpha Wiskunde Me.   T Pretorius  DHO Wiskunde (Gr.8) & Wiskundige Geletterdheid Me.   S Roberts DHO Fisiese Wetenskap Me.   S Trumpie DHO Lewenswetenskap Me. A Mentz DHO Rekeningkunde, Besigheidstudie en Ekonomie Me.   M Middel DHO Gasvryheidstudies & Toerisme Me.   M Burger DHO Rekenaartoepassing-tegnologie & Inligtingtegnologie Me.   K v Helsdingen DHO Geskiedenis & Geografie Mnr. W Prinsloo DHO Lewensoriëntering Mnr. C vd Berg DHO Drama, Visuele- & Ontwerpkuns

AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE

GRAADBESTUURSKOMITEE

Mnr. L Bantjes  Skoolhoof Mnr. T Kok Akademiesehoof AOO fase (Gr.8 & 9)  Marie Louw  Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12) 

SPORTBESTUURSPAN

Sporthoof Mnr. R Smith  Sportbemarker Mnr. G Theunissen  Direkteur Atletiek Mnr. Arnold van der Merwe Direkteur Rugby Mnr. Hendré Marnitz Direkteur Hokkie (Seuns) Mnr. N Bérichon   Direkteur Hokkie (Dogters) Me. C Johnsson Direkteur Netbal Me. C Strauss  Direkteur Krieket Mnr. M Morkel  Kleinsporte Mnr. R Smith 

KULTUUR

Kultuurhoof Mnr. C vd Berg  

LEERDERSTEUNDIENSTE

  Hoof Dr.  J Roux Leerderwelstand Me. Y Jordaan

KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE

Superintendent Mnr. Eugene Rossouw   Voedseldiens- en Gasvryheidbestuurder  Me. E Ludorf SKOOLAANSOEKE Navrae, Aansoeke en Subsidies Me. Theresa vd Merwe   ONDERWYSPOS AANSOEKE Hoof    Mnr Leon Bantjes  

TERREIN EN SEKURITEIT

Hoof Mnr. T Kok   Terreinbestuurder Mnr. F Botha  Hoof Sekuriteit Mnr. E Ludick
Die Hoof Bestuurspan is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur van die Hoërskool Garsfontein.  Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word.

HOOF

LEON BANTJES

Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die Kern Bestuur- funksies van Hoërskool Garsfontein geïmple- menteer word. Die UB bestaan uit die volgende senior personeel:

UITVOERENDE BESTUURSPAN

(UB)

Adjunkhoof

Willie Voster

Departementshoof

Retief Smith

Adjunkhoof

Neels du Plooy

Die hoof Bestuurspan is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur.  Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word. Mnr. L Bantjes  Hoof : Strategie en Beleidformulering hoof@garsies.co.za Mnr. CM du Plooy Adjunkhoof : Finansies en Groot Kapitaalwerke neels@garsies.co.za Mnr. KW Vorster   Bestuurshoof : Tegnologiese Innovasie & Data Administrasie willie@garsies.co.za Mnr. B Lindeque Bestuurshoof : Leerdersake, Dissipline en Koshuisaangeleenthede burger@garsies.co.za Mnr. R Smith Bestuurshoof : Sport en Belanghebberverhoudinge retief@garsies.co.za Mnr. G Theunissen Bestuurshoof : Bemarking, Werwing, Kommunikasie, Fasiliteite en Fondsinsamelings gustav@garsies.co.za Mnr. T Kok Bestuurshoof : Strategiese Dienste (Geboue, Veiligheid & Sekuriteit en Vervoer) tommy@garsies.co.za Me. A Mentz Bestuurshoof : Menslike hulpbronne en Administrasie alma@garsies.co.za Mnr. C vd Berg Bestuurshoof : Kultuur, Rekordbestuur en Toekennings - kultuur@garsies.co.za Mnr. E Laäs Bestuurshoof : Leerderwelstand en Gemeenskapverbintenis] eugene@garsies.co.za

BESTUURSPAN

(HBS)

AKADEMIESE BESTUURSPAN

Mnr. L Bantjes  Skoolhoof hoof@garsies.co.za Mnr. T Kok Akademiesehoof AOO fase (Gr.8 & 9) tommy@garsies.co.za Me. Marie Louw Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12) hoofakademie@garsies.co.za
BESTUUR                     

BEHEERLIGGAAM

 

AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE 

Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12) Me Marie Louw   hoofakademie@garsies.co.za Akademiesehoof AOO fase Mnr. T Kok   Me.  K Mare  DHO Afrikaans Me.  W Wegner DHO Eng  Mnr. G Duursema DHO Wiskunde (Gr.9 -12) & Alpha Wiskunde Me.   T Pretorius  DHO Wiskunde (Gr.8) & Wiskundige Geletterdheid Me.   S Roberts DHO Fisiese Wetenskap Me.   S Trumpie DHO Lewenswetenskap Me A Mentz DHO Rekeningkunde Me.   M Middel DHO Gasvryheidstudies & Toerisme Me.   M Burger DHO Rekenaartoepassing- & Inligtingtegnologie Me.   K van Helsdingen   DHO Geskiedenis & Geografie Mnr. W Prinsloo DHO Lewensoriëntering Mnr. C vd Berg DHO Drama, Visuele- & Ontwerpkuns

GRAADBESTUURSKOMITEE

Graad 8  Graadhoof  Me. Alexa Van Wyk Akademiese hoof Me.Sarita Kruger Departementshoofde Me Theresa Pretorius en mnr Wolla Prinsloo Graad 9 Graadhoof   Me. Linda du Plessis Akademiese hoof  Me. Ilze Kritzinger Departementshoofde   Mee.  Miempie Middel en Susan Roberts Graad 10 Graadhoof   Me. Delene van Loggerenberg Akademiese hoof Me. Christa Viljoen Departementshoofde Me. Karina Maree en mnr G Duursema Graad 11 Graadhoof   Me. Annette Stiff Akademiese hoof  Me. Estelle van Eeden Departementshoofde Mee. S Trumpie en Mariaan Burger Graad 12 Graadhoof  Me. Susan Forssman  Akademiese hoof  Me. Tinel van der Walt  Departementshoofde Mee. Willemien Wegner en Karien van Helsdingen

SPORTBESTUURSPAN

Sporthoof Mnr. R Smith retief@garsies.co.za Sportbemarker Mnr. G Theunissen gustav@garsies.co.za Direkteur Atletiek Mnr. Arnold van der Merwe atletiek@garsies.co.za Direkteur Rugby Mnr. Hendré Marnitz rugby@garsies.co.za Direkteur Hokkie (Seuns) Mnr. N Berichon seunshokkie@garsies.co.za Direkteur Hokkie (Dogters) Me. C Johnsson  dogtershokkie@garsies.co.za Direkteur Netbal Me. C Strauss netbal@garsies.co.za Direkteur Krieket Mnr. M Morkel krieket@garsies.co.za  Kleinsporte Mnr. R Smith  retief@garsies.co.za   

KULTUUR

 

Kultuurhoof Mnr. C vd Berg kultuur@garsies.co.za

LEERDERSTEUNDIENSTE

  

Hoof DR J Roux  jroux@garsies.co.za Leerderwelstand Me. Y Jordaan yvette@garsies.co.za     

KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE

Superintendent Mnr. E Rossouw koshuis@garsies.co.za

ONDERWYSPOS-AANSOEKE

Hoof Mnr Leon Bantjes hoof@garsies.co.za       SKOOLAANSOEKE Navrae, Aansoeke en Subsidies Me. T vd Merwe   aansoeke@garsies.co.za        TERREIN EN SEKURITEIT Hoof  - Mnr. T Kok tommy@garsies.co.za           Terreinbestuurder Mnr. F Botha  fanus@garsies.co.za    Hoof Sekuriteit Mnr. E Ludick hss@garsies.co.za
Prof DP van der Nest VOORSITTER  (foto) Mnr Hennie Engelbrecht ONDERVOORSITTER 
Mnr Leon Rheeder       TESOURIER Me. Fransie du Preez       SEKRETARIS Adv Nico Raubenheimer    Mnr Colin de Villiers Mnr Louis Scheepers       Mnr Dawie Oberholzer Mnr Jurg Steyn       Mnr Morne Jacobs

Hoof

Leon Bantjes

Hoërskool Garsfontein