Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die kern bestuurfunksies van Hoërskool Garsfontein geïmplementeer word.

UITVOERENDE BESTUURSPAN

Adjunkhoof

Willie Voster

Departementshoof

Retief Smith

Adjunkhoof

Neels du Plooy

Mnr. L Bantjes Hoof Strategie en Beleidformulering en Bestuursondersteuning hoof@garsies.co.za Mnr. CM du Plooy Adjunkhoof Finansies neels@garsies.co.za  Mnr. KW Vorster Bestuurshoof Tegnologiese Innovasie & Data Administrasie willie@garsies.co.za Mnr. B Lindeque Bestuurshoof Leerdersake en Dissipline burger@garsies.co.za Mnr. R Smith Bestuurshoof Sport retief@garsies.co.za Mnr. G Theunissen Bestuurshoof Fondswerwing en Fasiliteite gustav@garsies.co.za Mnr. T Kok Bestuurshoof Strategiese Dienste tommy@garsies.co.za Mnr. E Laäs Bestuurshoof Leerderwelstand en Menslikehulpbronne eugene@garsies.co.za  Mnr. H Davel Direkteur Kultuur Kultuur, Bemarking en Kommunikasie hattingh@garsies.co.za Me Marie Louw Bestuurshoof Onderrig, Leer en Assesering marie@garsies.co.za

BESTUURSPAN

BESTUUR                    

BEHEERLIGGAAM

HOOF

LEON BANTJES

ontwerp - eBantjes
Graad 8  Graadhoof   Me. Susan Forssman Akademiese hoof  Me. Tinel van der Walt Graad 9 Graadhoof   Me. Gertruida Louw Akademiese hoof  Me. Sarita Kruger Graad 10 Graadhoof   Me. Linda du Plessiss Akademiese hoof  Me. Anja van Niekerk Graad 11 Graadhoof   Me. Delene van Loggerenberg Akademiese hoof Me. Christa Viljoen Graad 12 Graadhoof   Me. Annette Stiff Akademiese hoof Me. Estelle van Eeden  

AKADEMIESE BESTUURSPAN

Mnr Leon Rheeder VOORSITTER    
Mnr Colin de Villers       TESOURIER Me. Fransie du Preez       SEKRETARIS
Adv Nico Raubenheimer                                   Mnr Louis Scheepers                                   Mnr Dawie Oberholzer                                         Mnr Jurg Steyn                                   Mnr Morné Jacobs     

Hoof

Leon Bantjes

Me.  K Mare  DHO Afrikaans Me.  W Wegner DHO Engels Mnr. G Duursema DHO Wiskunde (Gr.9 -12) & Alpha Wiskunde Me.   T Pretorius  DHO Wiskunde (Gr.8) & Wiskundige Geletterdheid Me.   S Roberts DHO Fisiese Wetenskap Me.   S Trumpie DHO Lewenswetenskap Me.  I Kritzinger DHO Rekeningkunde, Besigheidstudie en Ekonomie Me.   M Middel DHO Gasvryheidstudies & Toerisme Me.   M Burger DHO Rekenaartoepassing-tegnologie & Inligtingtegnologie Me.   K v Helsdingen DHO Geskiedenis & Geografie Mnr. W Prinsloo DHO Lewensoriëntering Mnr. J de Vaal IGO Tegnologie

AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE

GRAADBESTUURSKOMITEE

Mnr. L Bantjes  Skoolhoof hoof@garsies.co.za Mnr. T Kok Akademiesehoof AOO fase (Gr.8 & 9)  tommy@garsies.co.za Marie Louw  Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12)  marie@garsies.co.za

SPORTBESTUURSPAN

Sporthoof Retief Smith  Sportbemarker, Fondswerwer Gustav Theunissen  Direkteur Atletiek Arnold van der Merwe Direkteur Rugby Hendré Marnitz Direkteur Hokkie (Seuns) Nick Bérichon   Direkteur Hokkie (Dogters) Charlene Johnsson Direkteur Netbal Carin Strauss  Direkteur Krieket Malan Morkel  Kleinsporte Retief Smith 

 

Kultuurhoof    Mnr. Hattingh Davel   Vakhoof Visuele Kuns    Me Olga van der Merwe Vakhoof Ontwerp    Me A van Tonder Vakhoof Toneel    Me Marthie Oelofse

LEERDERSTEUNDIENSTE

  Hoof    Dr.  J Roux Leerderwelstand    Me. R Johnston

KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE

Superintendent     Mnr. Eugene Rossouw   Voedseldiens- en Gasvryheidbestuurder   Me. E Ludorf

SKOOLAANSOEKE, FINANSIES en ADMINISTRATIEF

Navrae, Aansoeke & Subsidies    Me. Theresa vd Merwe Finansiële Bestuurder       Me. Hanlie Pelser Geleentheidsbestuurder    Me. Elisma Reid Ontvangs    Me Nina van Zyl Hoof se sekretaresse    Me Nola Peirce  

ONDERWYSPOS AANSOEKE

Hoof    Mnr Leon Bantjes  
Die Hoof Bestuurspan is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur van die Hoërskool Garsfontein.  Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word.
Mnr Hennie Engelbrecht ONDERVOORSITTER

KULTUUR

Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik om toe te sien dat stra- tegiese inisiatiewe in die kern bestuurfunksies van Hoërskool Garsfontein geïmplementeer word. 
AKADEMIESE BESTUURSPAN
AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE
Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12) Me Marie Louw    Akademiesehoof AOO fase Mnr T Kok   Me K Mare  DHO Afrikaans Me W Wegner DHO Eng  Mnr G Duursema DHO Wiskunde (Gr.9 -12) & Alpha Wiskunde Me T Pretorius  DHO Wiskunde (Gr.8) & Wiskundige Geletterdheid Me S Roberts DHO Fisiese Wetenskap Me S Trumpie DHO Lewenswetenskap Me A Mentz DHO Rekeningkunde Me M Middel DHO Gasvryheidstudies & Toerisme Me M Burger DHO Rekenaartoepassing- & Inligtingtegnologie Me K van Helsdingen DHO Geskiedenis & Geografie Mnr W Prinsloo DHO Lewensoriëntering Mnr Hattingh Davel DHO Drama, Visuele- & Ontwerpkuns

 

Graad 8  Graadhoof  Me. Alexa Van Wyk Akademiese hoof Me.Sarita Kruger Departementshoofde Me Theresa Pretorius en mnr Wolla Prinsloo Graad 9 Graadhoof   Me. Linda du Plessis Akademiese hoof  Me. Ilze Kritzinger Departementshoofde   Mee.  Miempie Middel en Susan Roberts Graad 10 Graadhoof   Me. Delene van Loggerenberg Akademiese hoof Me. Christa Viljoen Departementshoofde Me. Karina Maree en mnr G Duursema Graad 11 Graadhoof   Me. Annette Stiff Akademiese hoof  Me. Estelle van Eeden Departementshoofde Mee. S Trumpie en Mariaan Burger Graad 12 Graadhoof  Me. Susan Forssman  Akademiese hoof  Me. Tinel van der Walt  Departementshoofde Mee. Willemien Wegner en Karien van Helsdingen
Hoof DR J Roux     Leerderwelstand Me. Y Jordaan   
Superintendent Mnr. E Rossouw
Hoof Mnr Leon Bantjes       
Navrae, Aansoeke en Subsidies Me. T vd Merwe       
Hoof Mnr. T Kok                   Terreinbestuurder Mnr. F Botha     Hoof Sekuriteit Mnr. E Ludick   
SPORTBESTUURSPAN  Sporthoof (groot en kleinsporte)				 Retief Smith Sportbemarker					 Gustav Theunissen 	 Direkteur Rugby			 Hendré Marnitz Direkteur Hokkie (seuns)		 Nick Berichon	 Direkteur Hokkie (dogters)		 CharleneJonsson  Direkteur Netbal			 Carin Strauss Direkteur Krieket			 Malan Morkel Direkteur Atletiek
GRAADBESTUURSKOMITEE
LEERDERSTEUNDIENSTE
KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE
SKOOLAANSOEKE
ONDERWYSPOS-AANSOEKE
 TERREIN EN SEKURITEIT
HOOF - LEON BANTJES
UITVOERENDE BESTUURSPAN

   Adjunkhoof

         Willie Voster

Departementshoof

           Retief Smith

Adjunkhoof

      Neels du Plooy
BESTUURSPAN
BESTUUR                     

Hoof

 Leon Bantjes
ontwerp - eBantjes
Mnr. L Bantjes  Skoolhoof hoof@garsies.co.za Mnr. T Kok Akademiesehoof AOO fase (Gr.8 & 9) tommy@garsies.co.za Me. Marie Louw Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12) marie@garsies.co.za
Mnr Hennie Engelbrecht ONDERVOORSITTER Mnr Colin de Villiers  TESOURIER Me. Fransie du Preez  SEKRETARIS Adv Nico Raubenheimer Mnr Louis Scheepers Mnr Dawie Oberholzer	   				 Mnr Jurg Steyn Mnr Morné Jacobs Mnr Leon Rheeder VOORSITTER
BEHEERLIGGAAM
Die hoof bestuurspan is verantwoordelik vir die dag-tot- dag operasionele bestuur.  Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word. Mnr. L Bantjes  Hoof : Strategie, Beleidformulering, Bestuursondersteuning hoof@garsies.co.za Mnr. CM du Plooy Adjunkhoof : Finansies neels@garsies.co.za Mnr. KW Vorster   Bestuurshoof : Tegnologiese Innovasie & Data Administrasie willie@garsies.co.za Mnr. B Lindeque Bestuurshoof : Leerdersake, Dissipline en Koshuisaangeleenthede burger@garsies.co.za Mnr. R Smith Bestuurshoof : Sport en Belanghebberverhoudinge retief@garsies.co.za Mnr. G Theunissen Bestuurshoof : Sportbemarking, Werwing, Kommunikasie, Fasiliteite en Fondsinsamelings gustav@garsies.co.za Mnr. T Kok Bestuurshoof : Strategiese Dienste (Geboue, Veiligheid & Sekuriteit en Vervoer) tommy@garsies.co.za Me. Marie Louw Bestuurshoof : Onderrig, Leer en Assesering marie@garsies.co.za Mnr. Hattingh Davel Bestuurshoof : Kultuur, Rekordbestuur en Toekennings Mnr E Laäs Bestuurshoof Leerderwelstand/gemeenskapverbintenis eugene@garsies.co.za

Hoërskool Garsfontein