Mnr L Bantjes Me H Pelser Mnr KW Vorster Me M Holliday Mnr J Maartens Mnr R Smith Mnr G Theunissen Mnr T Kok Mnr H Davel Mnr H Nienaber Mnr Bart Schoeman
Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik is om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die kern bestuurfunksies van Hoërskool Garsfontein geïmplementeer word.

AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE (Departemenshoof DHO)

Mnr L Bantjes
Werwing, Fasiliteite en Fondsinsameling		 Direkteur Atletiek		 Direkteur Rugby			 Direkteur Hokkie (S)	 Direkteur Hokkie (D)	 Direkteur Netbal			 Direkteur Krieket			 Tennis Muurbal Ontvangs Sportkantoor
Me K Maré Me W Wegner Mnr G Duursema Me T Pretorius Me S Roberts Me S Trumpie Me I Kritzinger Me M Middel Me M Burger Me K v Helsdingen Mnr W Prinsloo Mnr J de Vaal Me C Steytler Mnr H Davel

UITVOERENDE BESTUURSPAN

Hoof Strategie en Beleidformulering en Bestuursondersteuning Bestuurder Finansies Bestuurshoof Tegnologiese Innovasie en Data Administrasie Bestuurshoof Onderrig, Leer en Assesering Bestuurshoof Leerdersake en Dissipline Bestuurshoof Sport en Finansies Bestuurshoof Werwing, Fasiliteite en Fondsinsamelings Bestuurshoof Strategiese Dienste Bestuurshoof Kultuur Bestuurshoof Bemarking en Kommunikasie Bestuurshoof Sport

AKADEMIESE BESTUURSPAN

Skoolhoof
Akademiese hoof
Afrikaans Engels Wiskunde (Gr. 10 -12) en Alpha Wiskunde Wiskunde (Gr.8 en 9) en Wiskundige Geletterdheid Fisiese Wetenskap Lewenswetenskap Ekonomiese en Bestuurswetenskap Gasvryheidstudies en Toerisme Rekenaartoepassing-tegnologie en Inligtingtegnologie Geskiedenis en Geografie Lewensoriëntering IGO en Tegnologie Vakhoof Besigheidstudie Bestuurshoof Kultuur

GRAADBESTUURSKOMITEE

Graadhoof Akademiese Hoof

Graad 8

Graadhoof Akademiese Hoof

Graad 9

Graadhoof Akademiese Hoof

Graad 10

Graadhoof Akademiese Hoof

Graad 11

Graadhoof Akademiese Hoof

Graad 12

Dogters aangeleenthede
Me A Stiff
Me M Wood
Me L Myburgh
Me G Louw
Me S Kruger
Me S Alers
Me T van der Walt
Me L du Plessis
Me A van Niekerk
Me C Viljoen
Me S Forssman
arno@garsies.co.za
tennis@garsies.co.za
clindeque@garsies.co.za
erica@garsies.co.za

BEMARKINGSHOOF

Mnr G Theunissen 								 Mnr D Saayman									 Mnr H Marnitz 								 Mnr N Bérichon								 Me C Jonsson 								 Me C Strauss 								 Mnr E Dorey Mnr A Scholtz Mnr D Eybers Mnr C Lindeque Me E Keyser

LEERDERSTEUNDIENSTE

KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE

SKOOLAANSOEKE, FINANSIES en ADMINISTRATIEF

Navrae, Aansoeke & Subsidies Finansiële Bestuurder Finansies Finansies Finansies Geleentheidsbestuurder Ontvangs Hoof se sekretaresse Verpleegster Laboratorium IT IT
Me N van Zyl
Me H Pelser Me A de Wet Me R Cummings Me N Pretorius Me E Reid Me K Vorster Me N Peirce Me E Sutherland Me M Van Der Walt Mnr J du Preez Mnr G Mabena
Mnr L Bantjes

AANSOEKE vir ONDERWYSPOSTE

Hoof

TERREIN EN SEKURITEIT

Hoof Terreinbestuurder Hoof Sekuriteit
Mnr T Kok Mnr F Botha Mnr C Theunissen
Me M Holliday

TOPBESTUUR

Die Hoof Bestuurspan is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasio- nele bestuur die skool. Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word.

MNR W VORSTER

ADJUNKHOOF

MNR R SMITH

ADJUNKHOOF

MNR L BANTJES

HOOF

SPORTBESTUURSPAN

MNR B SCHOEMAN

DIREKTEUR SPORT

KULTUUR

MNR H DAVEL

DIREKTEUR KULTUUR

DR J ROUX

SIELKUNDIGE
Vakhoof Visuele Kuns Vakhoof Ontwerp Vakhoof Toneel
Me O van der Merwe Me A van Tonder Me M Cloete

MNR E ROSSOUW

KOSHUISVADER
ME E LUDORF
VOEDSELDIENSBESTUURDER

BEHEERLIGGAAM

MNR H NIENABER

HOOF BEMARKING
Mnr L Bantjes Me H Pelser Mnr W Vorster Me M Holliday Mnr J Maartens Mnr R Smith Mnr G Theunissen Mnr T Kok Mnr H Davel Mnr H Nienaber Mnr B Schoeman
Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik is om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die kern bestuurfunksies van Hoërskool Garsfontein geïmplementeer word.

AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE

(Departemenshoof DHO)

Werwing, Fasiliteite en Fondsinsameling Direkteur Atletiek Direkteur Rugby Direkteur Hokkie (S) Direkteur Hokkie (D) Direkteur Netbal Direkteur Krieket Tennis Muurbal Ontvangs Sportkantoor
Me K Maré Me W Wegner Mnr G Duursema Me T Pretorius Me S Roberts Me S Trumpie Me I Kritzinger Me M Middel Me M Burger Me K v Helsdingen Mnr W Prinsloo Mnr J de Vaal Me C Steytler Mnr H Davel

UITVOERENDE BESTUURSPAN

HOOF Strategie Beleidformulering en Bestuursondersteuning BESTUURSHOOF Finansies BESTUURSHOOF Tegnologiese Innovasie en Data Administrasie BESTUURSHOOF Onderrig, Leer en Assesering BESTUURSHOOF Leerdersake en Dissipline BESTUURSHOOF Finansies BESTUURSHOOF Werwing, Fasiliteite, Fondsinsamelings BESTUURSHOOF Strategiese Dienste BESTUURSHOOF Kultuur BESTUURSHOOF Bemarking en Kommunikasie BESTUURSHOOF Sport

AKADEMIESE BESTUURSPAN

Akademiese hoof
Afrikaans Engels Wiskunde (Gr. 10 -12) en Alpha Wiskunde Wiskunde (Gr.8 en 9) en Wiskundige Geletterdheid Fisiese Wetenskap Lewenswetenskap Ekonomiese en Bestuurswetenskap Gasvryheidstudies en Toerisme Rekenaartoepassing -tegnologie en Inligting- tegnologie Geskiedenis en Geografie Lewensoriëntering IGO en Tegnologie Vakhoof Besigheidstudie Kultuur

GRAADBESTUURSKOMITEE

Graadhoof Akademiese Hoof

Graad 8

Dogtersaangeleenthede
Me T van der Walt
Me G Louw
Me S Kruger
Me L du Plessis
Me A van Niekerk
Me L Myburgh
Me M Wood
Me C Viljoen
Me S Alers
Me S Forssman

HOOF VAN BEMARKING EN KOMMUNIKASIE

Mnr G Theunissen  								 Mnr D Saayman	 								 Mnr H Marnitz  								 Mnr N Bérichon	 							 Me C Jonsson  								 Me C Strauss  								 Mnr E Dorey  Mnr A Scholtz Mnr D Eybers  Mnr C Lindeque  Me E Keyser

LEERDERSTEUNDIENSTE

Leerderwelstand

KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE

SKOOLAANSOEKE, FINANSIES en ADMINISTRATIEF

Navrae, Aansoeke & Subsidies Finansiële Bestuurder Finansies Finansies Finansies Geleentheidsbestuurder Ontvangs Hoof se sekretaresse Verpleegster Laboratorium IT IT
Me N van Zyl
Me H Pelser Me A de Wet Me R Cummings Me N Pretorius Finansies Me R Pierce Me E Reid Me K Vorster Me N Peirce Me E Sutherland Me M Van Der Walt Mnr J du Preez Mnr G Mabena
Mnr L Bantjes

AANSOEKE vir ONDERWYSPOSTE

Hoof

TERREIN EN SEKURITEIT

Hoof
Mnr T Kok Mnr F Botha
Me M Holliday

TOPBESTUUR

Die Hoof Bestuurspan is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur die skool. Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word.

MNR W VORSTER

ADJUNKHOOF

MNR R SMITH ADJUNKHOOF MNR L BANTJES HOOF

SPORTBESTUURSPAN

MNR B SCHOEMAN

DIREKTEUR SPORT

KULTUUR

MNR H DAVEL

BESTUURSHOOF KULTUUR
DR J ROUX SIELKUNDIGE
Vakhoof Visuele Kuns Vakhoof Ontwerp Vakhoof Toneel
Vakant Me A van Tonder Me M Cloete
Maatskaplike Werker
Me R Johnston

MNR E ROSSOUW

KOSHUISVADER
ME E LUDORF
VOEDSELDIENSBESTUURDER

BEHEERLIGGAAM

MNR C DE VILLIERS

TESOURIER HOOF FINANSIES

MNR L RHEEDER

VOORSITTER

MNR M VAN TONDER

SPORT

MNR HP HOWATT

BEMARKING

ME L MALAN

KULTUUR

DR C VAN DEN BERG

LEERDERSAKE

MNR J DU PLESSIS

FASILITEITE EN KOSHUIS

MNR L MEYER

TEGNOLOGIE EN IT

MNR L SCHEEPERS

STRATEGIESE DIENSTE

MNR H ENGELBRECHT

ONDERVOORSITTER

MENSLIKE HULPBRONNE

Terreinbestuurder
Hoof Sekuriteit
Mnr C Theunissen
Graad 9 Graadhoof 	 							 Akademiese Hoof Graad 10 Graadhoof 	 							 Akademiese Hoof Graad 11 Graadhoof 	 							 Akademiese Hoof Graad 12 Graadhoof 	 							 Akademiese Hoof
Me A Stiff