BESTUUR

ontwerp - eBantjes

UITVOERENDE BESTUURSPAN

Mnr. L Bantjes Hoof Strategie en Beleidformulering en Bestuursondersteuning hoof@garsies.co.za Me. H Pelser Bestuurder Finansies finansies@garsies.co.za Mnr. KW Vorster Bestuurshoof Tegnologiese Innovasie & Data Administrasie willie@garsies.co.za Mnr. B Lindeque Bestuurshoof Leerdersake en Dissipline burger@garsies.co.za Mnr. R Smith Bestuurshoof Sport retief@garsies.co.za Mnr. G Theunissen Bestuurshoof Werwing, Fasiliteite en Fondsinsamelings gustav@garsies.co.za Mnr. T Kok Bestuurshoof Strategiese Dienste tommy@garsies.co.za Mnr. E Laäs Bestuurshoof Leerderwelstand en Menslikehulpbronne eugene@garsies.co.za Mnr. H Davel Direkteur Kultuur Kultuur, Bemarking en Kommunikasie hattingh@garsies.co.za Me Marie Louw Bestuurshoof Onderrig, Leer en Assesering marie@garsies.co.za

BESTUURSPAN

BEHEERLIGGAAM

Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die kern bestuurfunksies van Hoërskool Garsfontein geïmplementeer word.

HOOF

LEON BANTJES

Graad 8 Graadhoof Me. Susan Forssman Akademiese hoof Me. Tinel van der Walt Graad 9 Graadhoof Me. Gertruida Louw Akademiese hoof Me. Sarita Kruger Graad 10 Graadhoof Me. Linda du Plessiss Akademiese hoof Me. Anja van Niekerk Graad 11 Graadhoof Me. Delene van Loggerenberg Akademiese hoof Me. Christa Viljoen Graad 12 Graadhoof Me. Annette Stiff Akademiese hoof Me. Estelle van Eeden

AKADEMIESE BESTUURSPAN

Mnr Leon Rheeder VOORSITTER
Mnr Colin de Villers TESOURIER Me. Fransie du Preez SEKRETARIS
Adv Nico Raubenheimer Mnr Louis Scheepers Mnr Dawie Oberholzer Mnr Jurg Steyn Mnr Morné Jacobs

Adjunkhoof

Willie Voster

Hoof Leon Bantjes

Departementshoof

Retief Smith

Me. K Mare DHO Afrikaans Me. W Wegner DHO Engels Mnr. G Duursema DHO Wiskunde (Gr. 10 -12) & Alpha Wiskunde Me. T Pretorius DHO Wiskunde (Gr.8 en 9) & Wiskundige Geletterdheid Me. S Roberts DHO Fisiese Wetenskap Me. S Trumpie DHO Lewenswetenskap Me. I Kritzinger DHO Ekonomiese en Bestuurswetenskap Me. M Middel DHO Gasvryheidstudies & Toerisme Me. M Burger DHO Rekenaartoepassing-tegnologie & Inligtingtegnologie Me. K v Helsdingen DHO Geskiedenis & Geografie Mnr. W Prinsloo DHO Lewensoriëntering Mnr. J de Vaal IGO Tegnologie Me Marie Louw DHO Drama, Skeppende Kuns, Visuele- & Ontwerpkuns

AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE

GRAADBESTUURSKOMITEE

Mnr. L Bantjes Skoolhoof hoof@garsies.co.za Mnr. T Kok Akademiesehoof AOO fase (Gr.8 & 9) tommy@garsies.co.za Marie Louw Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12) marie@garsies.co.za

SPORTBESTUURSPAN

Sporthoof Retief Smith Werwing, Fasiliteite en Fondsinsamelings Gustav Theunissen Direkteur Atletiek Vakant Direkteur Rugby Hendré Marnitz Direkteur Hokkie (Seuns) Nick Bérichon Direkteur Hokkie (Dogters) Charlene Johnsson Direkteur Netbal Carin Strauss Direkteur Krieket Malan Morkel Kleinsporte Retief Smith

Kultuurhoof Mnr. Hattingh Davel Vakhoof Visuele Kuns Me Olga van der Merwe Vakhoof Ontwerp Me A van Tonder Vakhoof Toneel Me Marthie Oelofse

LEERDERSTEUNDIENSTE

Hoof Dr. J Roux Leerderwelstand Me. R Johnston

KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE

Superintendent Mnr. Eugene Rossouw Voedseldiens- en Gasvryheidbestuurder Me. E Ludorf

SKOOLAANSOEKE, FINANSIES en ADMINISTRATIEF

Navrae, Aansoeke & Subsidies Me. Nina van Zyl Finansiële Bestuurder Me. Hanlie Pelser Geleentheidsbestuurder Me. Elisma Reid Ontvangs Me. Nina van Zyl Hoof se sekretaresse Me. Nola Peirce

AANSOEKE vir ONDERWYSPOSTE

Hoof Mnr Leon Bantjes
Die Hoof Bestuurspan is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur van die Hoërskool Garsfontein. Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word.
Mnr Hennie Engelbrecht ONDERVOORSITTER

KULTUUR

Hoof Mnr. T Kok Terreinbestuurder Mnr. F Botha Hoof Sekuriteit Mnr. E Ludick
TERREIN EN SEKURITEIT
Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die kern bestuurfunk- sies van Garsies geïmplementeer word.
AKADEMIESE BESTUURSPAN
AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE
Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12) Me Marie Louw marie@garsies.co.za Akademiesehoof AOO fase Mnr T Kok tommy@garsies.co.za Me K Mare DHO Afrikaans Me W Wegner DHO Eng Mnr G Duursema DHO Wiskunde (Gr.10 -12) & Alpha Wiskunde Me T Pretorius DHO Wiskunde (Gr.8 en 9) & Wiskundige Geletterdheid Me S Roberts DHO Fisiese Wetenskap Me S Trumpie DHO Lewenswetenskap Me I Kritzinger DHO Ekonomiese en Bestuurswetenskap Me M Middel DHO Gasvryheidstudies & Toerisme Me M Burger DHO Rekenaartoepassing- & Inligtingtegnologie Me K van Helsdingen DHO Geskiedenis & Geografie Mnr W Prinsloo DHO Lewensoriëntering Mnr. J de Vaal IGO Tegnologie Me Marie Louw DHO Drama, Skeppende Kuns, Visuele- & Ontwerpkuns

Graad 8 Graadhoof Me Susan Forssman Akademiese hoof Me Tinel van der Walt Graad 9 Graadhoof Me Gertruida Louw Akademiese hoof Me Sarita Kruger Graad 10 Graadhoof Me Linda du Plessis Akademiese hoof Me Anja van Niekerk Graad 11 Graadhoof Me Dalene van Loggenberg Akademiese hoof Me Christa Viljoen Graad 12 Graadhoof Me Annette Stiff Akademiese hoof Me Estelle van Eden
Hoof DR J Roux Leerderwelstand Me. Racheal Johnston
Superintendent Mnr. E Rossouw
Hoof Mnr Leon Bantjes
Navrae en Aansoeke Me. Nina van Zyl
Hoof Mnr. T Kok Terreinbestuurder Mnr. F Botha Hoof Sekuriteit Mnr. E Ludick
SPORTBESTUURSPAN
Sporthoof (groot en kleinsporte) Retief Smith
Werwing, Fasiliteite en Fondsinsamelings Gustav Theunissen
Direkteur Rugby Hendré Marnitz
Direkteur Hokkie (seuns) Nick Berichon
Direkteur Hokkie (dogters) Charlene Jonsson
Direkteur Netbal Carin Strauss
Direkteur Krieket Malan Morkel
Direkteur Atletiek Vakant
GRAADBESTUURSKOMITEE
LEERDERSTEUNDIENSTE
KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE
SKOOLAANSOEKE
AANSOEK vir ONDERWYSPOS
TERREIN EN SEKURITEIT
HOOF - LEON BANTJES
UITVOERENDE BESTUURSPAN

Adjunkhoof

Willie Voster

Departementshoof

Retief Smith
BESTUURSPAN
BESTUUR

Hoof

Leon Bantjes
Mnr. L Bantjes Skoolhoof hoof@garsies.co.za Mnr. T Kok Akademiesehoof AOO fase (Gr.8 & 9) tommy@garsies.co.za Me. Marie Louw Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12) marie@garsies.co.za
Mnr Hennie Engelbrecht ONDERVOORSITTER Mnr Colin de Villiers  TESOURIER Me. Fransie du Preez  SEKRETARIS Adv Nico Raubenheimer Mnr Louis Scheepers Mnr Dawie Oberholzer	   				 Mnr Jurg Steyn Mnr Morné Jacobs Mnr Leon Rheeder VOORSITTER
BEHEERLIGGAAM
Mnr. L Bantjes Hoof : Strategie, Beleidformulering en Bestuursondersteuning hoof@garsies.co.za Me. H Pelser Finansiële Bestuurder finansies1@garsies.co.za Mnr. KW Vorster Adjunkhoof /Bestuurshoof : Tegnologiese Innovasie & Data Administrasie willie@garsies.co.za Mnr. B Lindeque Bestuurshoof : Leerdersake, Dissipline en Koshuisaangeleenthede burger@garsies.co.za Mnr. R Smith Bestuurshoof : Sport en Belanghebberverhoudinge retief@garsies.co.za Mnr. G Theunissen Bestuurshoof : Werwing, Fasiliteite en Fondsinsamelings gustav@garsies.co.za Mnr. T Kok Bestuurshoof : Strategiese Dienste (Geboue, Sekuriteit en Vervoer) tommy@garsies.co.za Me. Marie Louw Bestuurshoof : Onderrig, Leer en Assessering marie@garsies.co.za Mnr. Hattingh Davel Bestuurshoof : Kultuur en Bemarking Mnr E Laäs Bestuurshoof Leerderwelstand/gemeenskapverbintenis eugene@garsies.co.za
ontwerp - eBantjes
Die hoofbestuurspan is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur. Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word.
HOËRSKOOL Garsfontein HOËRSKOOL Garsfontein
Garsfontein HOËRSKOOL HOËRSKOOL Garsfontein