DIENSTE                

OPVOEDKUNDIGE SENTRUM

Die   Akademiese   Ondersteuningsdienste   van   Hoërskool   Garsfontein   streef   daarna   om   leerders   op   'n   skolastiese,   emosionele,   sosiale   en   maatskaplike   vlak   te ondersteun.    Unieke    individuele    behoeftes    word    aangespreek    en    klem    word    gelê    op    selfontwikkeling    sodat    elke    leerder    sy/haar    volle    potensiaal    kan verwesenlik.      Dr.   Jeanné   Roux,   'n   ervare   Opvoedkundige   Sielkundige,   staan   aan   hoof   van   die   ondersteuningsdienste.   Die   ander   personeellede   sluit   in   Carine Jonker   (Opvoedkundige   Sielkundige),   Yvette   Jordaan   (Maatskaplike   Werker),   Johan   Louw   (Opvoedkundige   Sielkundige   Intern)   en   Zahné   Bosch   (Berader   en Leerondersteuner). Die Akademiese Ondersteuningsdienste fokus op die vervulling van elke leerder se individuele behoeftes. Leerondersteuning, insluitend intervensie ten aansien van skolastiese en leerhindernisse sowel as inklusiewe onderwysbehoeftes. Begeleiding ten opsigte van leervaardigheidsontwikkeling, studiemetodes, vakkeuses en loopbaanvoorligting. Ondersteuning ten aansien van emosionele, sosiale, en gedragsuitdagings sowel as krisis- en traumabegeleiding. Ouerbegeleiding sowel as ouertoerusting ten aansien van verantwoordelike ouerskap en die uitbou van gesonde gesinsverhoudings. Voorkomende, ontwikkelings- en geestelike intervensies met leerders binne hul konteks. Terugvoer aan leerders, Maatskaplike ondersteuning en begeleiding. Samewerking met opvoeders en ander professionele lede in 'n multidissiplinêre span (insluitend predikante en jeugwerkers in die omgewing, CMR en ondersteuningsrade, gemeenskapsentrums, die kinderbeskermingseenheid sowel as verwysing na professionele persone buite skoolverband) om leerders en ouers prakties in alle domeine te ondersteun.
Die span het almal Vlak 3-opleiding.  Ons verskaf noodhulp saam met paramedici by alle rugby-, netbal-, hokkie- en sagtebalwedstryde wat by ons skool aangebied word asook by geleenthede soos Garsiespele en Lentedag.

NOODHULP

Lumé Brits, JP Fehlhaber, Madeleine Kunert, Lionel de Swardt, Günter Bartsch, Arno Greyling, Mario Henrico, Danél van Wyk Stephen Montgomery, Zerlinda du Plessis, Jolihet Pelser, Me. T. Bezuidenhout, Chaté van der Merwe, Me L. van der Nest, Ingrid Kleinschmidt, Miné Engelbrecht, Richter Steyn 

GARSIE CLICKS

SEKURITEIT

ADMINISTRATIEF

TERREINPERSONEEL

ontwerp - eBantjes
Me Z Bosch   Mnr S Dippenaar   Mnr B Lindeque  Mnr L Bantjes      Dr J Roux      Me A Hattingh   Me R Johnston
Laurissa Bezuidenhout, Dimhpo Molea, Danike Duigan, Lizanne van Wyk, Tamara Vasconcellos, Elzaine Lambrecht, Iné Dreyer, Phebe Booyens Xenia Grobbelaar, Nika Hershensohn, Nadia Louw, Jana van den Berg, Abner Blanché, Danelle Steenkamp, Kyla-Lee Steyn, Anika Koekemoer Chaté van der Merwe, Dewald Minne, Dylan Strydom, Gerrie Brink, Me. E Reid, Luc Venter, Tana van der Nest, Jenice Heath, Monique du Preez

REKENAARONDERSTEUNING

Mnre. G. Mabena en J. Du Preez
Mnre. F. Botha (terreinbestuurder) , Eddie Ndabadzindi, William Dikomang, Mishack Moagi, Phinuis Moitsi, Moses Mahlangu, Alfred Mashisi, July Mahlangu Kiddy Tembane, Sarah Mahlangu, Marai Mgage, Sophie Vilakazi, Martha Mahlangu 
Mnre E. Ludick, Oscar Mashishi, Jan Skhosana, Me Emily Mafa, January Nkoane, Eric Kganakga 
OPVOEDKUNDIGE SENTRUM
Akademiese      Ondersteuningsdienste      van      Hoërskool Garsfontein   streef   daarna   om   leerders   op   'n   skolastiese, emosionele,   sosiale   en   maatskaplike   vlak   te   ondersteun. Unieke   individuele   behoeftes   word   aangesprek   en   klem word   gelê   op   selfontwikkeling   sodat   elke   leerder   sy/haar volle   potensiaal   kan   verwesenlik.      Dr.   Jeanné   Roux,   'n ervare   Opvoedkundige   Sielkundige,   staan   aan   hoof   van die    ondersteuningsdienste.    Die    ander    personeellede sluit    in    Carine    Jonker    (Opvoedkundige    Sielkundige), Yvette     Jordaan     (Maatskaplike     Werker),     Johan     Louw (Opvoedkundige    Sielkundige    Intern)    en    Zahné    Bosch (Berader      en      Leerondersteuner).      Die      Akademiese Ondersteuningsdienste   fokus   op   die   vervulling   van   elke leerder se individuele behoeftes. Leerondersteuning,     insluitend     intervensie     ten aansien   van   skolastiese   en   leerhindernisse   sowel as inklusiewe onderwysbehoeftes. Begeleiding     ten     opsigte     van     leervaardigheids- ontwikkeling,       studiemetodes,       vakkeuses       en loopbaanvoorligting. Ondersteuning     ten     aansien     van     emosionele, sosiale,    en    gedragsuitdagings    sowel    krisis-    en traumabegeleiding. Ouerbegeleiding     sowel     as     ouertoerusting     ten aansien    van    verantwoordelike    ouerskap    en    die uitbou van gesonde gesinsverhoudings. Voorkomende,       ontwikkelings-       en       geestelike intervensies met leerders binne hul konteks. Terugvoer          aan          leerders,          Maatskaplike ondersteuning en begeleiding. Samewerking        met        opvoeders        en        ander professionele    lede    in    'n    multidissiplinêre    span (insluitend     predikante     en     jeugwerkers     in     die omgewing,        CMR        en        ondersteuningsrade, gemeenskapsentrums,     die     kinderbeskermings- eenheid    sowel    as    verwysing    na    professionele persone    buite    skoolverband)    om    leerders    en ouers prakties in alle domeine te ondersteun.

NOODHULP

GARSIE CLICKS
SEKURITEIT
TERREINPERSONEEL
ontwerp - eBantjes
Die   span   het   almal   Vlak   3-opleiding.      Ons   verskaf noodhulp    saam    met    paramedici    by    alle    rugby-, netbal-,    hokkie-    en    sagtebalwedstryde    wat    by    ons skool   aangebied   word   asook   by   geleenthede   soos Garsiespele en Lentedag.
Lumé Brits, JP Fehlhaber, Madeleine Kunert, Lionel de Swardt, Günter Bartsch, Arno Greyling, Mario Henrico, Danél van Wyk, Stephen Montgomery, Zerlinda du Plessis, Jolihet Pelser, Me T Bezuidenhout, Chaté van der Merwe, Me L. van der Nest, Ingrid Kleinschmidt, Miné Engelbrecht, Richter Steyn
Mnre. G. Mabena en J. Du Preez
Mnre E. Ludick, Oscar Mashishi, Jan Skhosana, Me Emily Mafa, January Nkoane, Eric Kganakga 
Me Z Bosch   Mnr S Dippenaar   Mnr B Lindeque  Mnr L Bantjes    Dr J Roux   Me A Hattingh   Me R Johnston
REKENAARONDERSTEUNING
Laurissa Bezuidenhout, Dimhpo Molea, Danike Duigan, Lizanne van Wyk, Tamara Vasconcellos, Elzaine Lambrecht, Iné Dreyer, Phebe Booyens. Xenia Grobbelaar, Nika Hershensohn, Nadia Louw, Jana van den Berg, Abner Blanché, Danelle Steenkamp, Kyla-Lee Steyn, Anika Koekemoer, Chaté van der Merwe, Dewald Minne, Dylan Strydom, Gerrie Brink,  Me. E Reid, Luc Venter, Tana van der Nest, Jenice Heath, Monique du Preez
Mnre. F. Botha (terreinbestuurder) , Eddie Ndabadzindi, William Dikomang, Mishack Moagi, Phinuis Moitsi, Moses Mahlangu, Alfred Mashisi, July Mahlangu, Kiddy Tembane, Sarah Mahlangu, Marai Mgage, Sophie Vilakazi, Martha Mahlangu
GarsieDienste                   
ADMINISTRATIEF

Hoërskool Garsfontein