OPVOEDKUNDIGE SENTRUM

Die Akademiese Ondersteuningsdienste van Hoërskool Garsfontein streef daarna om leerders op 'n skolastiese, emosionele, sosiale en maatskaplike vlak te ondersteun. Unieke individuele behoeftes word aangespreek en klem word gelê op selfontwikkeling sodat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan verwesenlik. Dr. Jeanné Roux, 'n ervare Opvoedkundige Sielkundige, staan aan hoof van die ondersteuningsdienste. Die ander personeellede sluit in Carine Jonker (Opvoedkundige Sielkundige), Yvette Jordaan (Maatskaplike Werker), Johan Louw (Opvoedkundige Sielkundige Intern) en Zahné Bosch (Berader en Leerondersteuner). Die Akademiese Ondersteuningsdienste fokus op die vervulling van elke leerder se individuele behoeftes. Leerondersteuning, insluitend intervensie ten aansien van skolastiese en leerhindernisse sowel as inklusiewe onderwysbehoeftes. Begeleiding ten opsigte van leervaardigheidsontwikkeling, studiemetodes, vakkeuses en loopbaanvoorligting. Ondersteuning ten aansien van emosionele, sosiale, en gedragsuitdagings sowel as krisis- en traumabegeleiding. Ouerbegeleiding sowel as ouertoerusting ten aansien van verantwoordelike ouerskap en die uitbou van gesonde gesinsverhoudings. Voorkomende, ontwikkelings- en geestelike intervensies met leerders binne hul konteks. Terugvoer aan leerders, Maatskaplike ondersteuning en begeleiding. Samewerking met opvoeders en ander professionele lede in 'n multidissiplinêre span (insluitend predikante en jeugwerkers in die omgewing, CMR en ondersteuningsrade, gemeenskapsentrums, die kinderbeskermingseenheid sowel as verwysing na professionele persone buite skoolverband) om leerders en ouers prakties in alle domeine te ondersteun.
Die span het almal Vlak 3-opleiding. Ons verskaf noodhulp saam met paramedici by alle rugby-, netbal-, hokkie- en sagtebalwedstryde wat by ons skool aangebied word asook by geleenthede soos Garsiespele en Lentedag.

NOODHULP

Lumé Brits, JP Fehlhaber, Madeleine Kunert, Lionel de Swardt, Günter Bartsch, Arno Greyling, Mario Henrico, Danél van Wyk Stephen Montgomery, Zerlinda du Plessis, Jolihet Pelser, Me. T. Bezuidenhout, Chaté van der Merwe, Me L. van der Nest, Ingrid Kleinschmidt, Miné Engelbrecht, Richter Steyn

GARSIE CLICKS

SEKURITEIT

ADMINISTRATIEF

TERREINPERSONEEL

ontwerp - eBantjes
Me Z Bosch Mnr S Dippenaar Mnr B Lindeque Mnr L Bantjes Dr J Roux Me A Hattingh Me R Johnston
Laurissa Bezuidenhout, Dimhpo Molea, Danike Duigan, Lizanne van Wyk, Tamara Vasconcellos, Elzaine Lambrecht, Iné Dreyer, Phebe Booyens Xenia Grobbelaar, Nika Hershensohn, Nadia Louw, Jana van den Berg, Abner Blanché, Danelle Steenkamp, Kyla-Lee Steyn, Anika Koekemoer Chaté van der Merwe, Dewald Minne, Dylan Strydom, Gerrie Brink, Me. E Reid, Luc Venter, Tana van der Nest, Jenice Heath, Monique du Preez

REKENAARONDERSTEUNING

Mnre. G. Mabena en J. Du Preez
Mnre. F. Botha (terreinbestuurder) , Eddie Ndabadzindi, William Dikomang, Mishack Moagi, Phinuis Moitsi, Moses Mahlangu, Alfred Mashisi, July Mahlangu Kiddy Tembane, Sarah Mahlangu, Marai Mgage, Sophie Vilakazi, Martha Mahlangu
Mnre E. Ludick, Oscar Mashishi, Jan Skhosana, Me Emily Mafa, January Nkoane, Eric Kganakga

DIENSTE

OPVOEDKUNDIGE SENTRUM
Akademiese Ondersteuningsdienste van Hoërskool Garsfontein streef daarna om leerders op 'n skolastiese, emosionele, sosiale en maatskaplike vlak te ondersteun. Unieke individuele behoeftes word aangesprek en klem word gelê op selfontwikkeling sodat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan verwesenlik. Dr. Jeanné Roux, 'n ervare Opvoedkundige Sielkundige, staan aan hoof van die ondersteuningsdienste. Die ander personeellede sluit in Carine Jonker (Opvoedkundige Sielkundige), Yvette Jordaan (Maatskaplike Werker), Johan Louw (Opvoedkundige Sielkundige Intern) en Zahné Bosch (Berader en Leerondersteuner). Die Akademiese Ondersteuningsdienste fokus op die vervulling van elke leerder se individuele behoeftes. Leerondersteuning, insluitend intervensie ten aansien van skolastiese en leerhin- dernisse sowel as inklusiewe onderwys- behoeftes. Begeleiding ten opsigte van leervaardig- heidsontwikkeling, studiemetodes, vak- keuses en loopbaanvoorligting. Ondersteuning ten aansien van emosionele, sosiale, en gedragsuitdagings sowel krisis- en traumabegeleiding. Ouerbegeleiding sowel as ouertoerusting ten aansien van verantwoordelike ouerskap en die uitbou van gesonde gesins- verhoudings. Voorkomende, ontwikkelings- en geestelike intervensies met leerders binne hul konteks. Terugvoer aan leerders, Maatskaplike onder- steuning en begeleiding. Samewerking met opvoeders en ander professionele lede in 'n multidissiplinêre span (insluitend predikante en jeugwerkers in die omgewing, CMR en onder- steuningsrade, gemeenskapsentrums, die kinderbeskermings-eenheid sowel as verwysing na professionele persone buite skoolverband) om leerders en ouers prakties in alle domeine te ondersteun.

NOODHULP

GARSIE CLICKS
SEKURITEIT
TERREINPERSONEEL
Die span het almal Vlak 3-opleiding. Ons verskaf noodhulp saam met paramedici by alle rugby-, netbal-, hokkie- en sagtebalwedstryde wat by ons skool aangebied word asook by geleenthede soos Garsiespele en Lentedag.
Lumé Brits, JP Fehlhaber, Madeleine Kunert, Lionel de Swardt, Günter Bartsch, Arno Greyling, Mario Henrico, Danél van Wyk, Stephen Montgomery, Zerlinda du Plessis, Jolihet Pelser, Me T Bezuidenhout, Chaté van der Merwe, Me L. van der Nest, Ingrid Kleinschmidt, Miné Engelbrecht, Richter Steyn
Mnre. G. Mabena en J. Du Preez
Mnre E. Ludick, Oscar Mashishi, Jan Skhosana, Me Emily Mafa, January Nkoane, Eric Kganakga
Me Z Bosch Mnr S Dippenaar Mnr B Lindeque Mnr L Bantjes Dr J Roux Me A Hattingh Me R Johnston
REKENAARONDERSTEUNING
Laurissa Bezuidenhout, Dimhpo Molea, Danike Duigan, Lizanne van Wyk, Tamara Vasconcellos, Elzaine Lambrecht, Iné Dreyer, Phebe Booyens. Xenia Grobbelaar, Nika Hershensohn, Nadia Louw, Jana van den Berg, Abner Blanché, Danelle Steenkamp, Kyla-Lee Steyn, Anika Koekemoer, Chaté van der Merwe, Dewald Minne, Dylan Strydom, Gerrie Brink, Me. E Reid, Luc Venter, Tana van der Nest, Jenice Heath, Monique du Preez
Mnre. F. Botha (terreinbestuurder) , Eddie Ndabadzindi, William Dikomang, Mishack Moagi, Phinuis Moitsi, Moses Mahlangu, Alfred Mashisi, July Mahlangu, Kiddy Tembane, Sarah Mahlangu, Marai Mgage, Sophie Vilakazi, Martha Mahlangu
GarsieDienste
ADMINISTRATIEF
ontwerp - eBantjes
HOËRSKOOL Garsfontein HOËRSKOOL Garsfontein
Garsfontein HOËRSKOOL HOËRSKOOL Garsfontein