Die Professionele Ondersteuningsdienste (POD) van Hoërskool Garsfontein streef daarna om vir leerders ondersteuning te bied op 'n skolastiese, emosionele, sosiale en maatskaplike vlak. Individuele ondersteuningsplanne word ontwikkel en klem word gelê op selfontwikkeling sodat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan verwesenlik. Dr. Jeanné Roux, 'n ervare Opvoedkundige Sielkundige, staan aan hoof van die POD. Die POD fokus op die vervulling van elke leerder se individuele behoeftes, insluitend: Leerondersteuning, insluitend intervensie ten aansien van skolastiese uitdagings en leerhindernisse sowel as inklusiewe onderwysbehoeftes. Begeleiding ten opsigte van leervaardigheidsontwikkeling, studiemetodes, vakkeuses en loopbaanvoorligting. Ondersteuning ten aansien van emosionele, sosiale, en gedragsuitdagings sowel as krisis- en traumabegeleiding. Ouerbegeleiding ten aansien van verantwoordelike ouerskap en die uitbou van gesonde gesinsverhoudings. Voorkomende, ontwikkelings- en geestelike intervensies met leerders binne hul konteks. Samewerking met opvoeders en ander professionele lede in 'n multidissiplinêre span (insluitend Garshand, die gebedsmammas, predikante en jeugwerkers in die omgewing, CMR en ondersteuningsrade, gemeenskapsentrums, en die kinderbeskermingseenheid sowel as verwysing na professionele persone buite skoolverband) om leerders en ouers prakties in alle domeine te ondersteun.
Die span het almal Vlak 3-opleiding. Ons verskaf noodhulp saam met paramedici by alle rugby-, netbal-, hokkie- en sagtebalwedstryde wat by ons skool aangebied word asook by geleenthede soos Garsiespele en Lentedag.

NOODHULP

SEKURITEIT

ADMINISTRATIEF

TERREINPERSONEEL

REKENAARONDERSTEUNING

OPVOEDKUNDIGE SENTRUM

Mnr C Jv Vuuren

GARSIE KLIEKS

Mnr J du Preez

HOOF van IT

Mnr F Mabena

IT

Mnr C Theunissen

HOOF van Sekuriteit

Mnr O Mashishi
Mnr J Nkoane
Me E Mafa
Mnr J Nkoane
Mnr E Kganakga

Mnr F Botha

HOOF van Terrein

Mnr E Ndabadzindi
Mnr M Moagi
Mnr P Moitsi
Mnr E Kganakga
Mnr M Mahlangu
Mnr A Mashisi
Me K Tembane
Me S Mahlangu
Me M Mgage
Me S Vilakazi
Me M Mahlangu

KOSHUISPERSONEEL

Mnr E Rossouw

KOSHUISHOOF

Me E Ludorf

VOEDSELDIENSBESTUURDER

Me C Sibanyoni
Me E Mkhatshwa
Me P Mahlangu
Me E Mnisi
Mnr J Chauke
Mnr P Mokobela

Me E Sutherland

HOOF van MEDIES

SUSTER

GARSIE KLIEKS

ME R PEIRCE

Finansies

ME N PEIRCE

Hoof se Sekretrasse

ME N VAN ZYL

Ontvangs / Toelatings

ME E REID

Geleentheidsbestuurder

ME H PELSER

Bestuurshoof Finansies

ME R CUMMINGS

Finansies

ME M VAN DER WALT

Laboratorium

ME N PRETORIUS

Krediteure

ME K VORSTER

Admin / Ontvangs

ME A DE WET

Finansies
Mnr J Mahlangu
Mnr
Mnr
Die Professionele Ondersteuningsdienste (POD) van Hoërskool Garsfontein streef daarna om vir leerders ondersteuning te bied op 'n skolastiese, emosionele, sosiale en maatskaplike vlak. Individuele ondersteuningsplanne word ontwikkel en klem word gelê op selfontwikkeling sodat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan verwesenlik. Dr. Jeanné Roux, 'n ervare Opvoedkundige Sielkundige, staan aan hoof van die POD. Die POD fokus op die vervulling van elke leerder se individuele behoeftes, insluitend: Leerondersteuning, insluitend intervensie ten aansien van skolastiese uitdagings en leerhindernisse sowel as inklusiewe onderwysbehoeftes. Begeleiding ten opsigte van leervaardigheidsontwikkeling, studiemetodes, vakkeuses en loopbaanvoorligting. Ondersteuning ten aansien van emosionele, sosiale, en gedragsuitdagings sowel as krisis- en traumabegeleiding. Ouerbegeleiding ten aansien van verantwoordelike ouerskap en die uitbou van gesonde gesinsverhoudings. Voorkomende, ontwikkelings- en geestelike intervensies met leerders binne hul konteks. Samewerking met opvoeders en ander professionele lede in 'n multidissiplinêre span (insluitend Garshand, die gebeds- mammas, predikante en jeugwerkers in die omgewing, CMR en ondersteuningsrade, gemeenskapsentrums, en die kinderbeskermingseenheid sowel as verwysing na professionele persone buite skoolverband) om leerders en ouers prakties in alle domeine te ondersteun.
NOODHULP
SEKURITEIT
ADMINISTRATIEF
TERREINPERSONEEL
REKENAARONDERSTEUNING
OPVOEDKUNDIGE SENTRUM
SENTRUMHOOF
MAATSKAPLIKE WERKER
Mnr C Jv Vuuren
GARSIE KLIEKS
Mnr J du Preez
HOOF van IT
Mnr F Mabena
IT
Mnr C Theunissen
Mnr O Mashishi
Mnr J Nkoane
Me E Mafa
Mnr J Nkoane
Mnr E Kganakga
Mnr F Botha
Mnr E Ndabadzindi
Mnr M Moagi
Mnr P Moitsi
Mnr E Kganakga
Mnr M Mahlangu
Mnr A Mashisi
Mnr J Mahlangu
Me K Tembane
Me S Mahlangu,
Me M Mgage
Me S Vilakazi
Me M Mahlangu
KOSHUISPERSONEEL
Mnr E Rossouw
KOSHUISHOOF
Me E Ludorf
VOEDSELDIENSBESTUURDER
Mnr
Mnr
Mnr J Chauke
Me E Sutherland
HOOF van MEDIES
SUSTER
Me C Sibanyoni
Me E Mkhatshwa
Me P Mahlangu
Me E Mnisi
Mnr P Mokobela
GARSIE KLIEKS