Die Bond sal geloods word deur die werwing van ‘n beperkte getal stigterslede: 30 x Oud Garsies 30 x Garsie Ondersteuners 30 x Erelede posisies sal gereserveer word vir lewenslange lede wat ‘n uitsonderlike bydrae tot Hoërskool Garsfontein gelewer het. Wie kan lid word? Garsie Bond is oop vir enige iemand wat dieselfde doelwitte nastreef, hetsy jy: ‘n Oud-Garsie skolier of ouer Huidige Garsie ouer Enige lid van die gemeenskap wat die waardes en doelwitte van die Bond ondersteun. Het dit enige voordele vir my as lid? Voorkeur besprekings vir Hoërskool Garsontein geleenthede. Toegang tot spesiale ondersteuners area met gratis koffie en tee vir lede. Voorkeur vir besprekings vir Hoërskool Garsfontein geleenthede. Spesiale area vir Garsie Bond lede. Sosiale geleenthede wat bygewoon kan word wat deur Garsie Bond organiseer word. Kan bydrae tot die uitbou van Hoërskool Garsfontein se beeld deur die koop van Garsie Bond kleredrag/ en koörporatiewe items. Afslag by koörporatiewe lede. Lidmaatskap (kostes) Stigterslede betaal eenmalige R3 000 (sal plaatjie met stigterslid naam op insluit in onthaalarea). R50 administrasie fooi jaarliks vir druk van lidmaatskapkaart. Koörporatiewe kliënte kan die bestuur kontak vir donasie en bemarkings geleenthede.

AGTERGROND

Die Garsie Bond kom in 2018 tot stand, om saam te val met die 30 jarige feesvieringe by Hoërskool Garsfontein. Garsie Bond is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie vir die gemeenskap van Hoërskool Garsfontein, met die doelstelling om ‘n ondersteuners basis te skep vir akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite. Die Bond is gestig omdat daar ‘n behoefte vanaf ouers en Oud-Garsies is vir ‘n formele struktuur waarin ondersteuning gebied kan word.
Hoofdoel Om ‘n omgewing vir die ondersteuners van Hoërskool Garsfontein te skep, waarin die volle spektrum van ondersteuning na akademiese, kulturele en sportaktiwiteite uitgebrei word. Om ‘n ondersteunersgroep en -infrastruktuur vir Hoërskool Garsfontein te skep en te onderhou. Sekondêre doelwitte Om aan die leerlinge van Hoërskool Garsfontein ondersteuning te bied om hulle volle potensiaal in akademiese, kulturele en sportaktiwiteite te bereik. Om ‘n basis vir die ondersteuning van die welstand van die leerlinge van Hoërskool Garsfontein te verskaf. Om moontlikhede vir die bywoon en ondersteuning van geleenthede van die Hoërskool Garsfontein en die Garsie Bond te organiseer en te fasiliteer. Om die handelsmerk van Hoërskool Garsfontein te ondersteun en te ontwikkel. Om ‘n omgewing te skep waarin die ondersteuners van Hoërskool Garsfontein die ondersteuners van ander skole en entiteite kan ontmoet en mee skakel. Om effektief te kommunikeer en ondersteuners op hoogte van sake rakende geleenthede en prestasies van Hoërskool Garsfontein te hou. Om wanneer en indien moontlik, finansiële ondersteuning aan Hoërskool Garsfontein in die strewe na die primêre en sekondêre doelstellings, te verskaf. Om die betrokkenheid en ondersteuning van ou leerders van Hoërskool Garsfontein te fasiliteer, administreer en te ontwikkel.
Die jaarlikse derby’s teen ons buurskole Waterkloof en Menlopark sal van die hoogtepunte wees wanneer die Garsiebond spesiale geleenthede reël. Hou gerus ons Facebook blad dop vir meer gereelde opdatering van geleenthede.
Registrasie nommer: 2018/030447/08)
GarsieBond

WIE IS ONS

DOELWITTE

STIGTERSLEDE

FUNKSIES EN GELEENTHEDE

INTERIM DIREKTEURE
GarsieBond facebook
Die Bestuur van die Bond bestaan uit ouerverteenwoordigers van Hoërskool Garsfontein, oud-Garsies, die Bestuurshoof Sport en nog ‘n verteenwoordiger van die Beheerliggaam. Ouerverteenwoordigers sal verteenwoordigend wees van kultuur en alle sporte (groot en klein) aktiwiteite wat deur Hoërskool Garsfontein aangebied word
Registrasie nommer: 2018/030447/08)
Die Bond sal geloods word deur die werwing van ‘n beperkte getal stigterslede: 30 x Oud Garsies 30 x Garsie Ondersteuners 30 x Erelede posisies sal gereserveer word vir lewenslange lede wat ‘n uitsonderlike bydrae tot Hoërskool Garsfontein gelewer het. Wie kan lid word? Garsie Bond is oop vir enige iemand wat dieselfde doelwitte nastreef, hetsy jy: ‘n Oud-Garsie skolier of ouer Huidige Garsie ouer Enige lid van die gemeenskap wat die waardes en doelwitte van die Bond ondersteun. Het dit enige voordele vir my as lid? Voorkeur besprekings vir Hoërskool Garsontein geleenthede. Toegang tot spesiale ondersteuners area met gratis koffie en tee vir lede. Voorkeur vir besprekings vir Hoërskool Garsfontein geleenthede. Spesiale area vir Garsie Bond lede. Sosiale geleenthede wat bygewoon kan word wat deur Garsie Bond organiseer word. Kan bydrae tot die uitbou van Hoërskool Garsfontein se beeld deur die koop van Garsie Bond kleredrag/ en koörporatiewe items. Afslag by koörporatiewe lede. Lidmaatskap (kostes) Stigterslede betaal eenmalige R3 000 (sal plaatjie met stigterslid naam op insluit in onthaalarea). R50 administrasie fooi jaarliks vir druk van lidmaatskapkaart. Koörporatiewe kliënte kan die bestuur kontak vir donasie en bemarkings geleenthede.
Die jaarlikse derby’s teen ons buurskole Waterkloof en Menlopark sal van die hoogtepunte wees wanneer die Garsiebond spesiale geleenthede reël. Hou gerus ons Facebook blad dop vir meer gereelde opdatering van geleenthede.
STIGTERSLEDE
GarsieBond facebook
Die Bond sal geloods word deur die werwing van ‘n beperkte getal stigterslede: 30 x Oud Garsies 30 x Garsie Ondersteuners 30 x Erelede posisies sal gereserveer word vir lewenslange lede wat ‘n uitsonderlike bydrae tot Hoërskool Garsfontein gelewer het. Wie kan lid word? Garsie Bond is oop vir enige iemand wat dieselfde doelwitte nastreef, hetsy jy: ‘n Oud-Garsie skolier of ouer Huidige Garsie ouer Enige lid van die gemeenskap wat die waardes en doelwitte van die Bond ondersteun. Het dit enige voordele vir my as lid? Voorkeur besprekings vir Hoërskool Garsontein geleenthede. Toegang tot spesiale ondersteuners area met gratis koffie en tee vir lede. Voorkeur vir besprekings vir Hoërskool Garsfontein geleenthede. Spesiale area vir Garsie Bond lede. Sosiale geleenthede wat bygewoon kan word wat deur Garsie Bond organiseer word. Kan bydrae tot die uitbou van Hoërskool Garsfontein se beeld deur die koop van Garsie Bond kleredrag/ en koörporatiewe items. Afslag by koörporatiewe lede. Lidmaatskap (kostes) Stigterslede betaal eenmalige R3 000 (sal plaatjie met stigterslid naam op insluit in onthaalarea). R50 administrasie fooi jaarliks vir druk van lidmaatskapkaart. Koörporatiewe kliënte kan die bestuur kontak vir donasie en bemarkings geleenthede.
Agtergrond Die Garsie Bond kom in 2018 tot stand, om saam te val met die 30 jarige feesvieringe by Hoërskool Garsfontein. Garsie Bond is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie vir ie gemeenskap van Hoërskool Garsfontein, met die doelstelling om ‘n onder-steuners basis te skep vir akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite. Die Bond is gestig omdat daar ‘n behoefte vanaf ouers en Oud-Garsies is vir ‘n formele struktuur waarin ondersteuning gebied kan word.
Hoofdoel Om ‘n omgewing vir die ondersteuners van Hoërskool Garsfontein te skep, waarin die volle spektrum van ondersteuning na akademiese, kulturele en sportaktiwiteite uitgebrei word. Om ‘n ondersteunersgroep en -infrastruktuur vir Hoërskool Gars- fontein te skep en te onderhou. Sekondêre doelwitte Om aan die leerlinge van Hoërskool Garsfontein ondersteuning te bied om hulle volle potensiaal in akademiese, kulturele en sportaktiwiteite te bereik. Om ‘n basis vir die ondersteuning van die welstand van die leerlinge van Hoërskool Garsfontein te verskaf. Om moontlikhede vir die bywoon en ondersteuning van geleenthede van die Hoërskool Garsfontein en die Garsie Bond te organiseer en te fasiliteer. Om die handelsmerk van Hoërskool Garsfontein te ondersteun en te ontwikkel. Om ‘n omgewing te skep waarin die ondersteuners van Hoërskool Garsfontein die ondersteuners van ander skole en entiteite kan ontmoet en mee skakel. Om effektief te kommunikeer en ondersteuners op hoogte van sake rakende geleenthede en prestasies van Hoërskool Garsfontein te hou. Om wanneer en indien moontlik, finansiële ondersteuning aan Hoërskool Garsfontein in die strewe na die primêre en sekondêre doelstellings, te verskaf. Om die betrokkenheid en ondersteuning van ou leerders van Hoërskool Garsfontein te fasiliteer, administreer en te ontwikkel.
WIE IS ONS
DOELWITTE
STIGTERSLEDE
FUNKSIES EN GELEENTHEDE
INTERIM DIREKTEURE
Die Bestuur van die Bond bestaan uit ouerverteenwoordigers van Hoërskool Garsfontein, oud-Garsies, die Bestuurshoof Sport en nog ‘n verteenwoordiger van die Beheerliggaam. Ouerverteenwoordigers sal verteenwoordigend wees van kultuur en alle sporte (groot en klein) aktiwiteite wat deur Hoërskool Garsfontein aangebied word