Die Bond sal geloods word deur die werwing van ‘n beperkte getal  stigterslede: 30 x Oud Garsies 30 x Garsie Ondersteuners 30 x Erelede posisies sal gereserveer word vir lewenslange lede wat ‘n uitsonderlike bydrae tot Hoërskool Garsfontein gelewer het.

Wie kan lid word?

Garsie Bond is oop vir enige iemand wat dieselfde doelwitte nastreef, hetsy jy: ‘n Oud-Garsie skolier of ouer Huidige Garsie ouer Enige lid van die gemeenskap wat die waardes en doelwitte van die Bond ondersteun.

Het dit enige voordele vir my as lid?

Gratis toegang tot Hoërskool Garsfontein sportgeleenthede Alle liga bepalings (TUKS reeks uitgesluit) Abrie van Staden Atletiekbyeenkoms Voorkeur vir besprekings vir Hoërskool Garsfontein geleenthede Spesiale area vir Garsie Bond lede Sosiale geleenthede wat bygewoon kan word wat deur Garsie Bond organiseer word Kan bydrae tot die uitbou van Hoërskool Garsfontein se beeld deur die koop van Garsie Bond kleredrag/ en korporatiewe items Afslag by Korporatiewe lede

Hoeveel kos dit om lid te word?

Stigterslede eenmalig R3 000 (sluit dan allelede  voordele in vir daardie spesifieke kalender jaar) Garsie Bond Lidmaatskap R300 per jaar per persoon Gesinspakket - R500 /gesin (twee ouers) Korporatiewe lede R5 000 per jaar

Agtergrond

Die Garsie Bond kom in 2018 tot stand, om saam te val met die 30 jarige feesvieringe by Hoërskool Garsfontein. Garsie Bond is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie vir die gemeenskap van Hoërskool Garsfontein, met die doelstelling om ‘n ondersteuners basis te skep vir akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite. Die Bond is gestig omdat daar ‘n behoefte vanaf ouers en Oud-Garsies is vir ‘n formele struktuur waarin ondersteuning gebied kan word. Die Bestuur van die Bond bestaan uit ouerverteenwoordigers van kultuur en al die groot en klein sporte by Hoërskool Garsfontein, Oud-Garsies, die Bestuurshoof: Sport en ten minste nog een verteenwoordiger soos aangewys deur Hoërskool Garsfontein (as lid van die Beheerliggaam), om behoorlike insae en betrokkenheid te verseker.

Hoofdoel

Om ‘n omgewing vir die ondersteuners van Hoërskool Garsfontein te skep, waarin die volle spektrum van ondersteuning na akademiese, kulturele en sportaktiwiteite uitgebrei word. Om ‘n ondersteunersgroep en -infrastruktuur vir Hoërskool Garsfontein te skep en te onderhou.

Sekondêre doelwitte

Om aan die leerlinge van Hoërskool Garsfontein ondersteuning te bied om hulle volle potensiaal in akademiese, kulturele en sportaktiwiteite te bereik. Om ‘n basis vir die ondersteuning van die welstand van die leerlinge van Hoërskool Garsfontein te verskaf. Om moontlikhede vir die bywoon en ondersteuning van geleenthede van die Hoërskool Garsfontein en die Garsie Bond te organiseer en te fasiliteer. Om die handelsmerk van Hoërskool Garsfontein te ondersteun en te ontwikkel. Om ‘n omgewing te skep waarin die ondersteuners van Hoërskool Garsfontein die ondersteuners van ander skole en entiteite kan ontmoet en mee skakel. Om effektief te kommunikeer en ondersteuners op hoogte van sake rakende geleenthede en prestasies van Hoërskool Garsfontein te hou. Om wanneer en indien moontlik, finansiële ondersteuning aan Hoërskool Garsfontein in die strewe na die primêre en sekondêre doelstellings, te verskaf. Om die betrokkenheid en ondersteuning van ou leerders van Hoërskool Garsfontein te fasiliteer, administreer en te ontwikkel.
Bekendstelling 24 Februarie (tydens wintersport proewe) Braai by die braai area (daar sal vure, pap en sous voorsien word) 12:30 vir 13:00 Lede funksie 26 Mei tydens die Menlo Derby Koffie en tee vroegoggend vir lede Funksie na afloop van hoofwedstryd Reunie Dinee & Garsiespele 25 Augustus Garsiespele – Oud-garsies vs Garsies  Krieket, hokkie, touch-rugby, netbal, jukskei, skyfskiet, tennis
Registrasie nommer: 2018/030447/08)
GarsieBond              

WIE IS ONS

DOELWITTE

STIGTERSLEDE

FUNKSIES EN GELEENTHEDE 2018

Morné Jacobs
Voorsitter  
Retief Smith
Direkteur Sport 
082 775 6258
Fransie du Preez
083 291 7068
Beheerliggaamslid
Tian Roos
082 787 9022
Addisionele Lid
Francois Nortje
Tesourier  
082 622 2952
David de Villiers
Addisionele Lid
082 887 4508
Martina Bekker
Sekretaresse
082 873 5636
gustav@garsies.co.za Gustav Theunissen Skoolverteenwoordiger (Bemarking)
ontwerp - eBantjes

INTERIM DIREKTEURE

WIE IS ONS

Agtergrond

Die Garsie Bond kom in 2018 tot stand, om saam te val met die 30 jarige feesvieringe by Hoërskool Garsfontein.Garsie Bond is ‘n geregistreerde nie- winsgewende organisasie vir die gemeenskap van Hoërskool Garsfontein, met die doelstelling om ‘n ondersteuners basis te skep vir akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite.Die Bond is gestig omdat daar ‘n behoefte vanaf ouers en Oud- Garsies is vir ‘n formele struktuur waarin onder- steuning gebied kan word. Die Bestuur van die Bond bestaan uit ouerverteenwoordigers van kultuur en al die groot en klein sporte by Hoërskool Garsfontein, Oud-Garsies, die Bestuurshoof: Sport en ten minste nog een verteenwoordiger soos aangewys deur Hoërskool Garsfontein (as lid van die Beheerliggaam), om behoorlike insae en betrokkenheid te verseker.

DOELWITTE

Hoofdoel

Om ‘n omgewing vir die ondersteuners van Hoërskool Garsfontein te skep, waarin die volle spektrum van ondersteuning na akademiese, kulturele en sportaktiwiteite uitgebrei word. Om ‘n ondersteunersgroep en -infrastruktuur vir Hoërskool Garsfontein te skep en te onderhou.

Sekondêre doelwitte

Om aan die leerlinge van Hoërskool Garsfontein ondersteuning te bied om hulle volle potensiaal in akademiese, kulturele en sportaktiwiteite te bereik. Om ‘n basis vir die ondersteuning van die welstand van die leerlinge van Hoërskool Garsfontein te verskaf. Om moontlikhede vir die bywoon en ondersteuning van geleenthede van die Hoërskool Garsfontein en die Garsie Bond te organiseer en te fasiliteer. Om die handelsmerk van Hoërskool Garsfontein te ondersteun en te ontwikkel. Om ‘n omgewing te skep waarin die ondersteuners van Hoërskool Garsfontein die ondersteuners van ander skole en entiteite kan ontmoet en mee skakel. Om effektief te kommunikeer en ondersteuners op hoogte van sake rakende geleenthede en prestasies van Hoërskool Garsfontein te hou. Om wanneer en indien moontlik, finansiële ondersteuning aan Hoërskool Garsfontein in die strewe na die primêre en sekondêre doelstellings, te verskaf. Om die betrokkenheid en ondersteuning van ou leerders van Hoërskool Garsfontein te fasiliteer, administreer en te ontwikkel.

STIGTERSLEDE

Die Bond sal geloods word deur die werwing van ‘n beperkte getal  stigterslede: 30 x Oud Garsies 30 x Garsie Ondersteuners 30 x Erelede posisies sal gereserveer word vir lewenslange lede wat ‘n uitsonderlike bydrae tot Hoërskool Garsfontein gelewer het.

Wie kan lid word?

Garsie Bond is oop vir enige iemand wat dieselfde doelwitte nastreef, hetsy jy: ‘n Oud-Garsie skolier of ouer Huidige Garsie ouer Enige lid van die gemeenskap wat die waardes en doelwitte van die Bond ondersteun.

Het dit enige voordele vir my as lid?

Gratis toegang tot Hoërskool Garsfontein sportgeleenthede Alle liga bepalings (TUKS reeks uitgesluit) Abrie van Staden Atletiekbyeenkoms Voorkeur vir besprekings vir Hoërskool Garsfontein geleenthede Spesiale area vir Garsie Bond lede Sosiale geleenthede wat bygewoon kan word wat deur Garsie Bond organiseer word Kan bydrae tot die uitbou van Hoërskool Garsfontein se beeld deur die koop van Garsie Bond kleredrag/ en korporatiewe items Afslag by Korporatiewe lede

Hoeveel kos dit om lid te word?

Stigterslede eenmalig R3 000 (sluit dan allelede  voordele in vir daardie spesifieke kalender jaar) Garsie Bond Lidmaatskap R300 per jaar per persoon Gesinspakket - R500 /gesin (twee ouers) Korporatiewe lede R5 000 per jaar

RAAK BETROKKE BY 2018

Aktiwiteite

Bekendstelling 24 Februarie (tydens wintersport proewe) Braai by die braai area (daar sal vure, pap en sous voorsien word) 12:30 vir 13:00 Lede funksie 26 Mei tydens die Menlo Derby Koffie en tee vroegoggend vir lede Funksie na afloop van hoofwedstryd Reunie Dinee & Garsiespele 25 Augustus Garsiespele – Oud-garsies vs Garsies  Krieket, hokkie, touch-rugby, netbal, jukskei, skyfskiet, tennis
Registrasie nommer: 2018/030447/08) Interim direkteure
Morné Jacobs
Voorsitter  
Retief Smith
Direkteur Sport 
082 775 6258
Fransie du Preez
083 291 7068
Beheerliggaamslid
Tian Roos
082 787 9022
Addisionele Lid
Francois Nortje
Tesourier  
082 622 2952
David de Villiers
Addisionele Lid
082 887 4508
Martina Bekker
Sekretaresse
082 873 5636