Garsies Derdepoortuitreik

Die Hoërskool Garsfontein het jaarliks ’n uitreik program na die gemeenskap van Derdepoort vir minderbevoorregte kinders en families. Hierdie program vind jaarliks gedurende Desember plaas. Die Garsieraad koördineer die program.