In Januarie 1988 open Hoërskool Garsfontein sy deure. Onder leiding van die skool se eerste waarnemende hoof mnr. LJ van der Merwe, die 15 personeellede tot sy beskikking en die 310 nuwe leerders, vestig hierdie baanbrekers die fondamente waarop Hoërskool Garsfontein kon bou en bewaar. In 1989 stel die skool hul eerste amptelike skoolhoof aan, mnr. NJ Pepler. Prof Frik Stuart (Beheerliggaamvoorsitter 1990) skryf is sy verslag dat die skool voorwaar begin voldoen aan die leuse wat hy daar gestel het. Die leuse van die skool, “Bou en Bewaar”, simboliseer die strewe daarna om te bou en ontwikkel aan ʼn skool vir die gemeenskap en dit te bewaar vir die geslagte wat sal volg. Soos Prof Stuart dit beskryf is die “groei” vinnig sigbaar op alle gebiede en Hoërskool Garsfontein begin homself vestig as ʼn mededingende krag, nie net in Pretoria nie, maar in Suid-Afrika. Dit is duidelik dat Hoërskool Garsfontein reeds van sy vroeë dae daarna begin streef het om dié skool van keuse in Pretoria te wees. Mnr. Dirk van Zyl word in 2000 aangestel as die tweede skoolhoof en mnr. Leon Bantjes is die huidige skoolhoof.

SIMBOLIEK

Alhoewel die wapen ʼn betreklike eenvoudige ontwerp het, word die leuse pragtig uitgebeeld. Die Troffel wat die fokuspunt van die wapen vorm, versinnebeeld die “Bou” – gedagte: Bou aan ons skool, bou aan ons mense-verhoudings, bou aan ons leerders tot goed opgevoede en goed gebalanseerde volwassenes, bou aan ons skool se tradisies en prestasies. Die drie vlakfigure beeld die triade van die ouer, kind en skool treffend uit. Die ouers en skool is in vennootskap om die kind te “bou”. Hierdie gedagte word uitgebeeld in die vaste basis waarop die ouer en skool gevestig is in die opwaartse neiging van die drie figure. Die kind neig opwaarts met sy ankers stewig in die ouerhuis en skool. Die gedagte van “bewaar” word vasgevang in die oorkoepelende effek van die drie simboliese vlakfigure: bewaar dít waaraan gebou is, bewaar ons tradisies en prestasies en bewaar ons Christenskap en nasieskap. Samevattend word die simboliese tekens op ʼn skild geplaas wat die saambindende krag en onderlinge eensgesindheid van ouer, kind en skool beklemtoon.

WAPEN

In Januarie 1988 open Hoërskool Garsfontein sy deure. Onder leiding van die skool se eerste waarnemende hoof mnr. LJ van der Merwe, die 15 personeellede tot sy beskik- king en die 310 nuwe leerders, vestig hierdie baanbrekers die fondamente waarop Hoërskool Garsfontein kon bou en bewaar. In 1989 stel die skool hul eerste amptelike skoolhoof aan, mnr. NJ Pepler. Prof Frik Stuart (Beheerliggaam- voorsitter 1990) skryf is sy verslag dat die skool voorwaar begin voldoen aan die leuse wat hy daar gestel het. Die leuse van die skool, “Bou en Bewaar”, simboliseer die strewe daarna om te bou en ontwikkel aan ʼn skool vir die gemeen- skap en dit te bewaar vir die geslagte wat sal volg. Soos Prof Stuart dit beskryf is die “groei” vinnig sigbaar op alle gebiede en Hoërskool Garsfontein begin homself vestig as ʼn mededingende krag, nie net in Pretoria nie, maar in Suid- Afrika. Dit is duidelik dat Hoërskool Garsfontein reeds van sy vroeë dae daarna begin streef het om dié skool van keuse in Pretoria te wees. Mnr. Dirk van Zyl word in 2000 aangestel as die tweede skoolhoof en mnr. Leon Bantjes is die huidige skoolhoof.

SIMBOLIEK

Alhoewel die wapen ʼn betreklike eenvoudige ontwerp het, word die leuse pragtig uitgebeeld. Die Troffel wat die fokuspunt van die wapen vorm, versinnebeeld die “Bou” – gedagte: Bou aan ons skool, bou aan ons menseverhoudings, bou aan ons leerders tot goed opgevoede en goed gebalan- seerde volwassenes, bou aan ons skool se tradisies en prestasies. Die drie vlakfigure beeld die triade van die ouer, kind en skool treffend uit. Die ouers en skool is in vennoot- skap om die kind te “bou”. Hierdie gedagte word uitgebeeld in die vaste basis waarop die ouer en skool gevestig is in die opwaartse neiging van die drie figure. Die kind neig opwaarts met sy ankers stewig in die ouerhuis en skool. Die gedagte van “bewaar” word vasgevang in die oorkoepelende effek van die drie simboliese vlakfigure: bewaar dít waaraan gebou is, bewaar ons tradisies en prestasies en bewaar ons Christen- skap en nasieskap. Samevattend word die simboliese tekens op ʼn skild geplaas wat die saambindende krag en onderlinge eensgesindheid van ouer, kind en skool beklemtoon.

WAPEN