In   Januarie   1988   open   Hoërskool   Garsfontein   sy   deure.   Onder   leiding   van   die   skool   se   eerste   waarnemende   hoof   mnr.   LJ   van   der   Merwe,   die   15   personeellede   tot   sy beskikking   en   die   310   nuwe   leerders,   vestig   hierdie   baanbrekers   die   fondamente   waarop   Hoërskool   Garsfontein   kon   bou   en   bewaar.   In   1989   stel   die   skool   hul eerste   amptelike   skoolhoof   aan,   mnr.   NJ   Pepler.   Prof   Frik   Stuart   (Beheer-liggaamvoorsitter   1990)   skryf   is   sy   verslag   dat   die   skool   voorwaar   begin   voldoen   aan   die leuse   wat   hy   daar   gestel   het.   Die   leuse   van   die   skool,   “Bou   en   Bewaar”,   simboliseer   die   strewe   daarna   om   te   bou   en   ontwikkel   aan   ʼn   skool   vir   die   gemeenskap   en   dit te   bewaar   vir   die   geslagte   wat   sal   volg.      Soos   Prof   Stuart   dit   beskryf   is   die   “groei”   vinnig   sigbaar   op   alle   gebiede   en   Hoërskool   Garsfontein   begin   homself   vestig   as   ʼn mede-dingende   krag   in   Pretoria.   Dit   is   duidelik   dat   Hoërskool   Garsfontein   reeds   van   sy   vroeë   dae   daarna   begin   streef   het   om   dié   skool   van   keuse-skool   in   Pretoria te   wees.   Mnr.   Dirk   van   Zyl   word   in   2000   aangestel   as   die   tweede   skoolhoof   en   mnr.   Leon   Bantjes   is   die   huidige   skoolhoof.   Tans   is   die   leerdertal   1850   en   die personeellede   is   95.   Prof.   DP   van   der   Nest   (Beheerliggaam-voorsitter)   skryf   in   sy   verslag   -   “Hoërskool   Garsfontein   streef   om   ʼn   immer   verbeterende   model   van uitnemendheid te word, wat alle leerders bemagtig om hulle volle potensiaal te bereik.”

WAPEN

SIMBOLIEK

 

WAARDES

 

INLIGTING             

  GARSIES  1988 - 2018

ontwerp - eBantjes
van   die   wapen   vorm,   versinnebeeld   die   “Bou”   –   gedagte:   Bou   aan   ons   skool,   bou   aan   ons   mense-verhoudings,   bou   aan   ons leerders tot goedopgevoede en goedgebalanseerde volwassenes, bou aan ons skool se tradisies en prestasies, ens. Die   drie   vlakfigure   beeld   die   triade   van   die   ouer,   kind   en   skool   treffend   uit.   Die   ouers   en   skool   is   in   vennootskap   om   die   kind te   “bou”   –   hierdie   gedagte   word   uitgebeeld   in   die   vaste   basis   waarop   die   ouer   en   skool   gevestig   is   in   die   opwaartse   neiging van die drie figure. Die kind neig opwaarts met sy ankers stewig in die ouerhuis en skool. Die   gedagte   van   “bewaar”   word   vasgevang   in   die   oorkoepelende   effek   van   die   drie   simboliese   vlakfigure:   bewaar   dit   waaraan gebou is, bewaar ons tradisies en prestasies en bewaar ons Christenskap en nasieskap, ens. Samevattend   word   die   simboliese   tekens   op   ʼn   skild   geplaas   wat   die   saambindende   krag   en   onderlinge   eensgesindheid   van ouer, kind en skool beklemtoon.  
A lhoewel die wapen ʼn betreklike eenvoudige ontwerp het, word die leuse pragtig uitgebeeld. Die Troffel wat die fokuspunt
By Hoërskool Garsfontein wil ons graag hê dat leerders in totaliteit ontwikkel en binne ʼn raamwerk van gesonde waardes besluite neem en optree. Ons waardegedrewe benadering gee betekenis aan ons skoolreëls. Ons wil mense die samelewing instuur wat reëls sal nakom sonder dat daar iemand is wat kyk of hulle dit nakom! Dit is gedrag “uit die hart” uit –  ʼn waardegedrewe lewe. Vyf kernwaardes van Hoërskool Garsfontein: Verantwoordelikheid Respek Lojaliteit Eerlikheid Geborgenheid
WAARDES  
In     Januarie     1988     open     Hoërskool     Garsfontein     sy deure.     Onder     leiding     van     die     skool     se     eerste waarnemende    hoof    mnr.    LJ    van    der    Merwe,    die    15 personeellede    tot    sy    beskikking    en    die    310    nuwe leerders,   vestig   hierdie   baanbrekers   die   fondamente waarop   Hoërskool   Garsfontein   kon   bou   en   bewaar.   In 1989    stel    die    skool    hul    eerste    amptelike    skoolhoof aan,     mnr.     NJ     Pepler.     Prof     Frik     Stuart     (Beheer- liggaamvoorsitter    1990)    skryf    is    sy    verslag    dat    die skool   voorwaar   begin   voldoen   aan   die   leuse   wat   hy daar    gestel    het.    Die    leuse    van    die    skool,    “Bou    en Bewaar”,   simboliseer   die   strewe   daarna   om   te   bou   en ontwikkel   aan   ʼn   skool   vir   die   gemeenskap   en   dit   te bewaar   vir   die   geslagte   wat   sal   volg.      Soos   Prof   Stuart dit   beskryf   is   die   “groei”   vinnig   sigbaar   op   alle   gebiede en   Hoërskool   Garsfontein   begin   homself   vestig   as   ʼn mede-dingende    krag    in    Pretoria.    Dit    is    duidelik    dat Hoërskool   Garsfontein   reeds   van   sy   vroeë   dae   daarna begin    streef    het    om    dié    skool    van    keuse-skool    in Pretoria    te    wees.    Mnr.    Dirk    van    Zyl    word    in    2000 aangestel    as    die    tweede    skoolhoof    en    mnr.    Leon Bantjes   is   die   huidige   skoolhoof.   Tans   is   die   leerdertal 1850   en   die   personeellede   is   95.   Prof.   DP   van   der   Nest (Beheerliggaam-voorsitter)      skryf      in      sy      verslag      - “Hoërskool       Garsfontein       streef       om       ʼn       immer verbeterende   model   van   uitnemendheid   te   word,   wat alle    leerders    bemagtig    om    hulle    volle    potensiaal    te bereik.”
INLIGTING                     
WAPEN SIMBOLIEK
Alhoewel   die   wapen   ʼn   betreklik   eenvoudige   ontwerp het,   word   die   leuse   pragtig   uitgebeeld.   Die   Troffel   wat die   fokuspunt   van   die   wapen   vorm,   versinnebeeld   die “Bou”    –    gedagte:    Bou    aan    ons    skool,    bou    aan    ons menseverhoudings,      bou      aan      ons      leerders      tot goedopgevoede   en   goedgebalanseerde   volwassenes, bou aan ons skool se tradisies en prestasies, ens. Die   drie   vlakfigure   beeld   die   triade   van   die   ouer,   kind en    skool    treffend    uit.    Die    ouers    en    skool    is    in vennootskap   om   die   kind   te   “bou”   –   hierdie   gedagte word   uitgebeeld   in   die   vaste   basis   waarop   die   ouer   en skool   gevestig   is   in   die   opwaartse   neiging   van   die   3 figure.   Die   kind   neig   opwaarts   met   sy   ankers   stewig   in die ouerhuis en skool. Die    gedagte    van    “bewaar”    word    vasgevang    in    die oorkoepelende      effek      van      die      drie      simboliese vlakfigure:   bewaar   dit   waaraan   gebou   is,   bewaar   ons tradisies   en   prestasies   en   bewaar   ons   Christenskap, nasieskap, ens. Samevattend   word   die   simboliese   tekens   op   ʼn   skild geplaas    wat    die    saambindende    krag    en    onderlinge eensgesindheid van ouer, kind en skool beklemtoon. .  
ontwerp eBantjes

Hoërskool Garsfontein