In Januarie 1988 open Hoërskool Garsfontein sy deure. Onder leiding van die skool se eerste waarnemende hoof mnr. LJ van der Merwe, die 15 personeellede tot sy beskikking en die 310 nuwe leerders, vestig hierdie baanbrekers die fondamente waarop Hoërskool Garsfontein kon bou en bewaar. In 1989 stel die skool hul eerste amptelike skoolhoof aan, mnr. NJ Pepler. Prof Frik Stuart (Beheerliggaamvoorsitter 1990) skryf is sy verslag dat die skool voorwaar begin voldoen aan die leuse wat hy daar gestel het. Die leuse van die skool, “Bou en Bewaar”, simboliseer die strewe daarna om te bou en ontwikkel aan ʼn skool vir die gemeenskap en dit te bewaar vir die geslagte wat sal volg.  Soos Prof Stuart dit beskryf is die “groei” vinnig sigbaar op alle gebiede en Hoërskool Garsfontein begin homself vestig as ʼn mede-dingende krag in Pretoria. Dit is duidelik dat Hoërskool Garsfontein reeds van sy vroeë dae daarna begin streef het om dié skool van keuse-skool in Pretoria te wees. Mnr. Dirk van Zyl word in 2000 aangestel as die tweede skoolhoof en mnr. Leon Bantjes is die huidige skoolhoof. Tans is die leerdertal 1850 en die personeellede is 95. Prof. DP van der Nest (Beheerliggaam- voorsitter) skryf in sy verslag - “Hoërskool Garsfontein streef om ʼn immer verbeterende model van uitnemendheid te word, wat alle leerders bemagtig om hulle volle potensiaal te bereik.”

WAPEN

SIMBOLIEK

 

 WAARDES

 

INLIGTING             

By Hoërskool Garsfontein wil ons graag hê dat leerders in totaliteit ontwikkel en binne ʼn raamwerk van gesonde waardes besluite neem en optree. Ons waardegedrewe benadering gee betekenis aan ons skoolreëls. Ons wil mense die samelewing instuur wat reëls sal nakom sonder dat daar iemand is wat kyk of hulle dit nakom! Dit is gedrag “uit die hart” uit – ʼn waardegedrewe lewe. Vyf kernwaardes van Hoërskool Garsfontein: Verantwoordelikheid Respek Lojaliteit Eerlikheid Geborgenheid

  GARSIES  1988 - 2018

ontwerp - eBantjes
fokuspunt van die wapen vorm, versinnebeeld die “Bou” – gedagte: Bou aan ons skool, bou aan ons mense- verhoudings, bou aan ons leerders tot goedopgevoede en goedgebalanseerde volwassenes, bou aan ons skool se tradisies en prestasies, ens. Die drie vlakfigure beeld die triade van die ouer, kind en skool treffend uit. Die ouers en skool is in vennootskap om die kind te “bou” – hierdie gedagte word uitgebeeld in die vaste basis waarop die ouer en skool gevestig is in die opwaartse neiging van die drie figure. Die kind neig opwaarts met sy ankers stewig in die ouerhuis en skool. Die gedagte van “bewaar” word vasgevang in die oorkoepelende effek van die drie simboliese vlakfigure: bewaar dit waaraan gebou is, bewaar ons tradisies en prestasies en bewaar ons Christenskap en nasieskap, ens. Samevattend word die simboliese tekens op ʼn skild geplaas wat die saambindende krag en onderlinge eens- gesindheid van ouer, kind en skool beklemtoon.  
Alhoewel die wapen ʼn betreklike eenvoudige ontwerp het, word die leuse pragtig uitgebeeld. Die Troffel wat die

WAARDES

 
In Januarie 1988 open Hoërskool Garsfontein sy deure. Onder leiding van die skool se eerste waarnemende hoof mnr. LJ van der Merwe, die 15 personeellede tot sy beskikking en die 310 nuwe leerders, vestig hierdie baanbrekers die fondamente waarop Hoërskool Garsfontein kon bou en bewaar. In 1989 stel die skool hul eerste amptelike skoolhoof aan, mnr. NJ Pepler. Prof Frik Stuart (Beheerliggaamvoorsitter 1990) skryf is sy verslag dat die skool voorwaar begin voldoen aan die leuse wat hy daar gestel het. Die leuse van die skool, “Bou en Bewaar”, simboliseer die strewe daarna om te bou en ontwikkel aan ʼn skool vir die gemeenskap en dit te bewaar vir die geslagte wat sal volg.  Soos Prof Stuart dit beskryf is die “groei” vinnig sigbaar op alle gebiede en Hoërskool Garsfontein begin homself vestig as ʼn mede- dingende krag in Pretoria. Dit is duidelik dat Hoërskool Garsfontein reeds van sy vroeë dae daarna begin streef het om dié skool van keuse- skool in Pretoria te wees. Mnr. Dirk van Zyl word in 2000 aangestel as die tweede skoolhoof en mnr. Leon Bantjes is die huidige skoolhoof. Tans is die leerdertal 1850 en die personeellede is 95. Prof. DP van der Nest (Beheerliggaam-voorsitter) skryf in sy verslag - “Hoërskool Garsfontein streef om ʼn immer verbeterende model van uitnemendheid te word, wat alle leerders bemagtig om hulle volle potensiaal te bereik.”
INLIGTING                     

WAPEN

SIMBOLIEK

Alhoewel die wapen ʼn betreklike eenvoudige ontwerp het, word die leuse pragtig uitgebeeld. Die Troffel wat die fokuspunt van die wapen vorm, versinnebeeld die “Bou” – gedagte: Bou aan ons skool, bou aan ons menseverhoudings, bou aan ons leerders tot goedopgevoede en goedgebalanseerde volwassenes, bou aan ons skool se tradisies en prestasies, ens. Die drie vlakfigure beeld die triade van die ouer, kind en skool treffend uit. Die ouers en skool is in vennootskap om die kind te “bou” – hierdie gedagte word uitgebeeld in die vaste basis waar- op die ouer en skool gevestig is in die opwaartse neiging van die 3 figure. Die kind neig opwaarts met sy ankers stewig in die ouerhuis en skool. Die gedagte van “bewaar” word vasgevang in die oorkoepelende effek van die drie simboliese vlakfigure: bewaar dit waaraan gebou is, bewaar ons tradisies en prestasies en bewaar ons Christenskap, nasieskap, ens. Samevattend word die simboliese tekens op ʼn skild geplaas wat die saambindende krag en onderlinge eensgesindheid van ouer, kind en skool beklemtoon. .  
ontwerp eBantjes

Hoërskool Garsfontein