GARSIERAAD 2020

Die skool se missie is onder andere leierskapsontwikkeling om medeleerders en die gemeenskap te dien, maar om ook leierskap op ‘n persoonlike vlak te ontwikkel. In 2017 is die tradisionele leierskaporganogram uitgebrei tot 'n horisontale en vertikale leierskapstruktuur wat die tradisionele skoolstruktuur meer doeltreffend maak. Die VLR (Verteenwoordigende Leerderraad) bestaan uit die Garsieraad asook die VGR (Verteenwoordigende Graderaad). Die VLR het vyf subkomitees wat verantwoordelik is vir ‘n verskeidenheid skoolaktiwiteite. Die komitees staan bekend as GarsieAktief, GarsieGons, GarsieHart, GarsieTrots en GarsieLewe. Die VGR werk veral in graad- en voogklasverband, wat tot gevolg het dat die hele skool by projekte betrokke raak. Garsies begin ook in 2017 met ‘n klas-kapteinstelsel waar ‘n leerder in elke voogklas die geleentheid gaan kry om administratiewe take in die klas te hanteer. ‘n Portuur-ondersteuningsgroep is ook gestig wat enige behoeftes of maatskaplike probleme identifiseer en aanmeld. Die leerders dra ‘n SOS-wapentjie en word tans opgelei om die taak met sensitiwiteit te verrig. Nog ‘n leierskapinisiatief is die leierskapforum. Enige leerder kan aan die forum deelneem om sy of haar lewensvaardighede uit te bou en in ‘n veilige omgewing te evalueer. Daar word baie moeite gedoen om vaardige Leierskapforum leierfigure by die forum te betrek om leerderpotensiaal te ontwikkel. Daar word ook kursusse in onder andere noodhulp en selfverdediging aangebied. In ‘n leerder se graad 11-jaar moet hy/sy ‘n gedeelte van die leierskapforum bywoon om in aanmerking te kom vir die Garsieraad, aangesien daar dan alreeds leierskapontwikkeling plaasgevind het. By Hoërskool Garsfontein poog ons om aan al 1800 leerders die geleentheid te bied om sy/haar potensiaal as leier raak te sien en te ontwikkel. Leierskap is ‘n uiters kosbare kommoditeit en dit begin by elke individu se onderwerping en navolging van ons Skepper se voorbeeld as Leier

PRESIDENTE

2020

Me Helene Pretorius

Voog GarsieRaad

Mnr Wolla Prinsloo

Voog GarsieRaad

Me Madelein Wood

Voog VGR

Mnr Sarel Naudé

Voog VGR
ontwerp - eBantjes

LEIERSKAP

DAGBESTUUR 2020

Stephan Voges President/e Carmi Wentzel Marcel Hefer Trots Gia Eichstädt John Hendry vd Linde Aktief Anri Engelbrecht Marchant de Villiers Hart Aimee Wiese Amico Eybers Gons Lara de Beer Tian Pretorius Lewe Jana Beens

GARSIERAAD 2020

Jana Beens Daniella Bezuidenhout Jané Coetzee Lara de Beer Elanza du Toit Gia Eichstädt Anri Engelbrecht Marinette Funk Nandi Huyser Liné Jv Rensburg Nikola Jonk Charlize Jonker Inge Kleyn
Kayla Langley Amoret Louw Yuveldi Luüs Lydia May Kirsti Nice Caylan Saaiman Janica Smit Janelie Snyman Anje vd Merwe Uné van Schoor Anloné van Wyk Michelle Visser Carmi Wentzel
Aimee Wiese Declan Brunette Rowan Cloete Richard Coetzee Marchant de Villiers Christiaan Deist Andrew Els Amico Eybers Marcel Hefer Hanru Jv Vuuren Dewald Minne Arno Möller MJ Nel
Christiaan Oberholzer Alexander Palin Andries Pretorius Tian Pretorius Roelof Rheeder Herman Rohde Chad-Lee Valentine John Hendry vd Linde Piery vd Linde Henk Verhoef Stephan Voges André Wears-Taylor Dupré Wessels

KOSHUISLEIERS

2020

VGR GRAADLEIERS 2020

GRAAD 11 Seuns Termyn 1 Stephan Bekker Termyn 2 Hermann Meier Dogters Termyn 1 Ezmari Vorster Termyn 2 Miné v Schalkwyk
GRAAD 10 Seuns Termyn 1 Deon Botha Termyn 2 Koot vd Merwe Dogters Termyn 1 Iné Dreyer Termyn 2 Zanie Jv Vuuren
Graadleiers
Medialeiers
Koorbestuur
Hotelraad
Junior Stadsraad
Koshuishoofseun Amico Eybers Koshuishoofdogter Chene Lourens Onderhoofseun MJ Nel Leiers
GRAAD 9 Seuns Termyn 1 Lucian Booysen Termyn 2 Raynor Joubert Dogters Termyn 1 Skye da Fonseca-Hattingh Termyn 2 Liné Wissing
Stephan Voges en Carmi Wentzel
Hardus Rothmann Lance Alberts Kwagga vd Nest Ruan Delport
Danlia Botha Ruzaan Etsabeth Rowan Cloete Carton Banies
GRAAD 8 Seuns Termyn 2 Otto Koekemoer Dogters Termyn 2 Mila Snyman
Die skool se missie is onder andere leierskaps- ontwikkeling om medeleerders en die gemeenskap te dien, maar om ook leierskap op ‘n persoonlike vlak te ontwikkel. In 2017 is die tradisionele leierskaporganogram uitgebrei tot 'n horisontale en vertikale leierskapstruktuur wat die tradisionele skoolstruktuur meer doeltreffend maak. Die VLR (Verteenwoordigende Leerderraad) bestaan uit die Garsieraad asook die VGR (Verteenwoordigende Graderaad). Die VLR het vyf sub-komitees wat verantwoordelik is vir ‘n verskeidenheid skool-aktiwi-teite. Die komitees staan bekend as GarsieAktief, GarsieGons, GarsieHart, GarsieTrots en GarsieLewe. Die VGR werk veral in graad- en voogklasverband, wat tot gevolg het dat die hele skool by projekte betrokke raak. Ons begin ook in 2017 met ‘n klaskapteinstelsel waar ‘n leerder in elke voogklas die geleentheid gaan kry om administratiewe take in die klas te hanteer. ‘n Portuurondersteuningsgroep is ook gestig wat enige behoeftes of maatskaplike probleme identifiseer en aanmeld.
GARSIERAAD

Me H Pretorius

Voog GR

Mnr W Prinsloo

Voog GR

Mnr S Naudé

Voog VGR
PRESIDENTE 2020
DAGBESTUUR 2020
GARSIERAAD 2020
KOSHUISLEIERS 2020
VGR GRAADLEIERS 2020
Koshuishoofseun Amico Eybers Koshuishoofdogter Chene Lourens Onderhoofseun MJ Nel Leiers Danlia Botha Ruzaan Etsabeth Rowan Cloete Carton Banies Hardus Rothmann Lance Alberts Kwagga vd Nest Ruan Delport
Jana Beens Daniella Bezuidenhout Jané Coetzee Lara de Beer Elanza du Toit Gia Eichstädt Anri Engelbrecht Marinette Funk Nandi Huyser Liné Jv Rensburg Nikola Jonk Charlize Jonker Inge Kleyn  Kayla Langley Amoret Louw Yuveldi Luüs Lydia May Kirsti Nice Caylan Saaiman Janica Smit Janelie Snyman Anje vd Merwe Uné van Schoor Anloné van Wyk Michelle Visser Carmi Wentzel    Aimee Wiese Declan Brunette Rowan Cloete Richard Coetzee Marchant de Villiers Christiaan Deist Andrew Els Amico Eybers Marcel Hefer Hanru Jv Vuuren Dewald Minne Arno Möller MJ Nel     Christiaan Oberholzer Alexander Palin Andries Pretorius Tian Pretorius Roelof Rheeder Herman Rohde Chad-Lee Valentine John Hendry vd Linde Piery vd Linde Henk Verhoef Stephan Voges André Wears-Taylor Dupré Wessels
Stephan Voges en Carmi Wentzel
Stephan Voges PRESIDENTE Carmi Wentzel Marcel Hefer TROTS Gia Eichstädt John Hendry vd Linde AKTIEF Anri Engelbrecht Marchant de Villiers HART Aimee Wiese Amico Eybers GONS Lara de Beer Tian Pretorius LEWE Jana Beens
GRAAD 11 Seuns Termyn 1 Stephan Bekker Termyn 2 Hermann Meier Dogters Termyn 1 Ezmari Vorster Termyn 2 Miné v Schalkwyk
GRAAD 10 Seuns Termyn 1 Deon Botha Termyn 2 Koot vd Merwe Dogters Termyn 1 Iné Dreyer Termyn 2 Zanie Jv Vuuren
GRAAD 9 Seuns Termyn 1 Lucian Booysen Termyn 2 Raynor Joubert Dogters Termyn 1 Skye da Fonseca-Hattingh Termyn 2 Liné Wissing
GRAAD 8 Seuns Termyn 2 Otto Koekemoer Dogters Termyn 2 Mila Snyman
Graadleiers
Medialeiers
Koorbestuur
Hotelraad
Junior Stadsraad

Me M Wood

Voog VGR
LeierSkap
ontwerp - eBantjes
HOËRSKOOL Garsfontein HOËRSKOOL Garsfontein
Garsfontein HOËRSKOOL HOËRSKOOL Garsfontein