GARSIERAAD

Die skool se missie is onder andere leierskapsontwikkeling om medeleerders en die gemeenskap te dien, maar om ook leierskap op ‘n

persoonlike vlak te ontwikkel. In 2017 is die tradisionele leierskaporganogram uitgebrei tot 'n horisontale en vertikale leierskap-

struktuur wat die tradisionele skoolstruktuur meer doeltreffend maak. Die VLR (Verteenwoordigende Leerderraad) bestaan uit die

Garsieraad asook die VGR (Verteenwoordigende Graderaad). Die VLR het vyf subkomitees wat verantwoordelik is vir ‘n verskeidenheid

skoolaktiwiteite. Die komitees staan bekend as GarsieAktief, GarsieGons, GarsieHart, GarsieTrots en GarsieLewe. Die VGR werk veral in

graad- en voogklasverband, wat tot gevolg het dat die hele skool by projekte betrokke raak. Garsies begin ook in 2017 met ‘n klas-

kapteinstelsel waar ‘n leerder in elke voogklas die geleentheid gaan kry om administratiewe take in die klas te hanteer. ‘n Portuur-

ondersteuningsgroep is ook gestig wat enige behoeftes of maatskaplike probleme identifiseer en aanmeld. Die leerders dra ‘n SOS-

wapentjie en word tans opgelei om die taak met sensitiwiteit te verrig. Nog ‘n leierskapinisiatief is die leierskapforum. Enige leerder

kan aan die forum deelneem om sy of haar lewensvaardighede uit te bou en in ‘n veilige omgewing te evalueer. Daar word baie moeite

gedoen om vaardige Leierskapforum leierfigure by die forum te betrek om leerderpotensiaal te ontwikkel. Daar word ook kursusse in

onder andere noodhulp en selfverdediging aangebied. In ‘n leerder se graad 11-jaar moet hy/sy ‘n gedeelte van die leierskapforum

bywoon om in aanmerking te kom vir die Garsieraad, aangesien daar dan alreeds leierskapontwikkeling plaasgevind het. By Hoërskool

Garsfontein poog ons om aan al 1800 leerders die geleentheid te bied om sy/haar potensiaal as leier raak te sien en te ontwikkel.

Leierskap is ‘n uiters kosbare kommoditeit en dit begin by elke individu se onderwerping en navolging van ons Skepper se voorbeeld as

Leier

PRESIDENTE

2018 / 19

Me Helene Pretorius

Voog GarsieRaad

Mnr Wolla Prinsloo

Voog GarsieRaad

Me D v Loggerenberg

Voog VGR

Mnr Sarel Naudé

Voog VGR
ontwerp - eBantjes

LEIERSKAP              

Graadleiers   Medialeiers    Koorbestuur   Hotelraad Dian Jansen van Vuuren en Kyla Cronjé

DAGBESTUUR  2018 / 19

Leon Raubenheimer GarsieAktief    Nadine Coetzer Brendan Brink GarsieTrots    Jodiane Benadé Jonathan Rijnen GarsieGons    Heleen Pretorius Hano Eveleigh GarsieLewe    Thalene Hanekom Janco Alberts GarsieHart      Lienke Pretorius

GARSIERAAD  2018 / 19

Jodiane Benadé Marinet Blom Francé Bothma Cameron Bromfield Liné Buys Jacinda Cierenberg Nadine Coetzer Kyla Cronjé Simoné Cronjé Karlie Fourie Mandie Geldart Luka Greyling Thalene Hanekom
Lara Hirsch Cara Human Heike Kirsten Lienke Pretorius Mariné Moffat Heleen Pretorius Michelle Reston Chaté van der Merwe Mieke van der Westhuizen Nadia van Rooyen Robin van Schalkwyk Lana Reid
Janco Alberts Heinrich Bekker Brendan Brink Estian Cilliers Dian Coetzee Foster Du Toit Hano Eveleigh Jacques Geldenhuys Rohnan Harris Stefan Jansen van Rensburg Dian Jansen van Vuuren
Joubert Lamprecht Arni Le Roux Erick Loubser Martin Maré Leon Raubenheimer Morné Redelinghuys Jonathan Rijnen Neil Smit Theo Venter Eugene  Vorster

KOSHUISLEIERS

2018 / 19

GRAAD 9 Seuns Termyn 1 Deon Botha Termyn 2 Anrich Engelbrecht Dogters Termyn 1 Jana van den Berg Termyn 2 Lisa Nienaber

VGR GRAADLEIERS 2018 / 19

GRAAD 11 Seuns: Termyn 1 Amico Eybers Termyn 2 Stephan Voges Dogters: Termyn 1 Jana Beens Termyn 2 Carmi Wentzel
GRAAD 10 Seuns Termyn 1 Hermann Meier Termyn 2 Stephan Bekker Dogters Termyn 1 Leane Fauré Termyn 2 Lisa Rademeyer

GarsieLeierskap

Die skool se missie is onder andere leierskaps-

ontwikkeling om medeleerders en die gemeen-

skap te dien, maar om ook leierskap op ‘n

persoonlike vlak te ontwikkel. In 2017 is die

tradisionele leierskaporganogram uitgebrei tot

'n horisontale en vertikale leierskapstruktuur

wat die tradisionele skoolstruktuur meer

doeltreffend maak. Die VLR (Verteenwoor-

digende Leerderraad) bestaan uit die Garsie-

raad asook die VGR (Verteenwoordigende

Graderaad). Die VLR het vyf subkomitees wat

verantwoordelik is vir ‘n verskeidenheid skool-

aktiwiteite. Die komitees staan bekend as

GarsieAktief, GarsieGons, GarsieHart, Garsie-

Trots en GarsieLewe. Die VGR werk veral in

graad- en voogklasverband, wat tot gevolg het

dat die hele skool by projekte betrokke raak.

Hoërskool Garsfontein begin ook in 2017 met

‘n klaskapteinstelsel waar ‘n leerder in elke

voog-klas die geleentheid gaan kry om admi-

nistratiewe take in die klas te hanteer. ‘n

Portuurondersteuningsgroep is ook gestig wat

enige behoeftes of maatskaplike probleme

identifiseer en aanmeld.

GARSIERAAD 

Hotelraad

Me Helene Pretorius

Voog GR

Mnr Wolla Prinsloo

Voog GR
Medialeiers
Koorbestuur

Me D v Loggerenberg

Voog VGR

Mnr Sarel Naudé

Voog VGR

PRESIDENTE

2018 / 19

Dian Jansen van Vuuren en Kyla Cronjé

DAGBESTUUR  2018 / 19

Leon Raubenheimer   GarsieAktief Nadine Coetzer Brendan Brink    GarsieTrots         Jodiane Benadé Jonathan Rijnen    GarsieGons         Heleen Pretorius Hano Eveleigh    GarsieLewe        Thalene Hanekom Janco Alberts    GarsieHart          Lienke Pretorius

GARSIERAAD  2018 / 19

Jodiane Benadé Marinet Blom Francé Bothma Cameron Bromfield Liné Buys Jacinda Cierenberg Nadine Coetzer Kyla Cronjé Simoné Cronjé Karlie Fourie Mandie Geldart Luka Greyling Thalene Hanekom
Lara Hirsch Cara Human Heike Kirsten Lienke Pretorius Mariné Moffat Heleen Pretorius Michelle Reston Chaté van der Merwe Mieke van der Westhuizen Nadia van Rooyen Robin van Schalkwyk Lana Reid
Janco Alberts Heinrich Bekker Brendan Brink Estian Cilliers Dian Coetzee Foster Du Toit Hano Eveleigh Jacques Geldenhuys Rohnan Harris Stefan Jansen van Rensburg Dian Jansen van Vuuren
Joubert Lamprecht Arni Le Roux Erick Loubser Martin Maré Leon Raubenheimer Morné Redelinghuys Jonathan Rijnen Neil Smit Theo Venter Eugene  Vorster

KOSHUISLEIERS

2018 / 19

GRAAD 9 Seuns Termyn 1 Deon Botha Termyn 2 Anrich Engelbrecht Dogters Termyn 1 Jana van den Berg Termyn 2 Lisa Nienaber

VGR GRAADLEIERS 2018 / 19

GRAAD 11 Seuns: Termyn 1 Amico Eybers Termyn 2 Stephan Voges Dogters: Termyn 1 Jana Beens Termyn 2 Carmi Wentzel
GRAAD 10 Seuns Termyn 1 Hermann Meier Termyn 2 Stephan Bekker Dogters Termyn 1 Leane Fauré Termyn 2 Lisa Rademeyer