ontwerp - eBantjes

VAKATURES

2021

REKENMEESTER

DEBITEURE- EN

MENSLIKE HULPBRONNE

BOEKHOUER

INVORDERINGSKLERK

BEAMPTE

Volledige CV met kwalifikasies en verwysing na bewese ervaring om te kwalifiseer vir die poste moet per e-pos gestuur word aan:

Sluitingsdatum

30 NOVEMBER 2020

Indien u nie teen 4 Desember 2020 enige terugvoer ontvang het nie, was u aansoek ongelukkig onsuksesvol.

HOOF VEILIGHEID,

SEKURITEIT EN LOGISTIEK

ontwerp - eBantjes

Volledige CV met kwalifikasies en verwysing na

bewese ervaring om te kwalifiseer vir die poste

moet per e-pos gestuur word aan:

Sluitingsdatum

30 NOVEMBER 2020

Indien u nie teen 4 Desember 2020 enige

terugvoer ontvang het nie, was u aansoek

ongelukkig onsuksesvol.

VAKATURES

2021

REKENMEESTER

DEBITEURE- EN

MENSLIKE HULPBRONNE

BOEKHOUER

INVORDERINGSKLERK

BEAMPTE

HOOF VEILIGHEID,

SEKURITEIT EN LOGISTIEK

HOËRSKOOL Garsfontein HOËRSKOOL Garsfontein
Garsfontein HOËRSKOOL HOËRSKOOL Garsfontein