ontwerp - eBantjes

VAKATURES

2021

ADVERTENSIE - UITVOERENDE DIREKTEUR

SPORT

Volledige CV met kwalifikasies en verwysing na bewese ervaring om te kwalifiseer vir die poste moet per e-pos gestuur word aan:

Sluitingsdatum

24 MEI 2021

Indien u nie teen 30 MEI 2021 enige terugvoer ontvang het nie, was u aansoek ongelukkig onsuksesvol.

TAAKOMSKRYWING- UITVOERENDE DIREKTEUR

SPORT

ontwerp - eBantjes

VAKATURES

2021

ADVERTENSIE - UITVOERENDE DIREKTEUR

SPORT

Volledige CV met kwalifikasies en verwysing na

bewese ervaring om te kwalifiseer vir die poste

moet per e-pos gestuur word aan:

Sluitingsdatum

24 MEI 2021

Indien u nie teen 30 MEI 2021 enige terugvoer

ontvang het nie, was u aansoek ongelukkig onsuksesvol.

TAAKOMSKRYWING- UITVOERENDE DIREKTEUR

SPORT

HOËRSKOOL Garsfontein HOËRSKOOL Garsfontein
Garsfontein HOËRSKOOL HOËRSKOOL Garsfontein